Zit de huizenmarkt in de lift?

Ogenschijnlijk wijst alles erop dat huizenprijzen weer zullen gaan stijgen. Is dat ook zo? Is dan een terechte vraag. Immers kan de huidige stijging van huizenprijzen ook komen doordat potentiële kopers  na jarenlang uitstel nu hun kans schoon zien om een huis te kopen. In 2014 kan immers tot   € 100.000,- belastingvrij kan worden geschonken als het om aanschaf van een eigen woning gaat.  Gemiddeld is op die grond € 60.0000,- geschonken. Tot ongeveer september 2014 hebben daar naar schatting 50.000 mensen gebruik van gemaakt. Overigens heeft volgens staatssecretaris Wiebes 45% van diegenen van die regeling juist gebruik gemaakt om de bestaande schuld te verlagen en niet gebruikt om er een nieuw huis van te kopen.

Minister Dijsselbloem heeft al laten weten dat de regeling van € 100.000,- belastingvrij schenken niet in 2015 wordt verlengd. Daar komt bij dat de regels voor het verstrekken van een hypothecaire lening in 2015 verder worden verscherpt. Bovendien moeten huizenkopers nog steeds op hun portemonnee letten. De economie herstelt langzaam en huizenkopers blijven daarom rekening houden met onvoorziene omstandigheden.

Ook wordt er niet bij stil gestaan dat de loan-to-value ratio van 104 naar 103 wordt verlaagd. In de praktijk betekent dat niet meer mag worden geleend dan 103% van de waarde van de woning.

Wel is er het pluspunt dat de rente is gedaald. Een nieuwe ineenstorting van de huizenmarkt lijkt niet aanstaande maar dat er snelle prijsstijgingen van huizen zullen komen is ook niet reëel te noemen.

Tenslotte blijft het een feit dat op het ogenblik tienduizenden huizen/woningen al meer dan drie jaar vruchteloos te koop staan. De staat van onderhoud van deze woningen is in die jaren slechter geworden. Zijn deze woningen onverkoopbaar of niet is dan een terechte vraag.  Zijn deze woningen niet verkocht vanwege een slechte ligging is dan een volgende vraag en worden deze huizen niet verkocht door het grote aanbod van woningen op de huizenmarkt met een betere ligging…

Daarbij komt ook nog dat veel huizenbezitters zich krampachtig vasthouden aan de oude vraagprijs en deze slechts langzaamaan verlagen waardoor deze vraagprijzen verre van reëel meer zijn. Het is dan ook onjuist dat gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden op het ogenblik, bij gebrek aan gerealiseerde verkoopcijfers, er maar vanuit gaan dat de vraagprijs als indicatie kan dienen voor de WOZ-waarde van een huis/woning. Te weinig kijken gemeenten naar hoe lang een huis te koop staat en voor welk bedrag andere vergelijkbare woningen zijn verkocht en er dus maar vanuit gaan dat de huizenmarkt weer in de lift zit.

Kortom het is nog maar de vraag of de huizenmarkt echt zijn weg omhoog heeft gevonden. In ieder geval stijgen de prijzen van huizen rondom Amsterdam spectaculair en in mindere mate in Den Haag en bijvoorbeeld Utrecht maar dalen de huizenprijzen juist in het Groene Hart en Zeeland.  Een duidelijke lijn is er dan ook niet. In 2015 zal blijken of de huizenmarkt weer echt tot leven komt.

 

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is