WOZ-waarde wordt openbaar

De WOZ-waarde van woningen wordt openbaar. Bovendien gaan gemeenten vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen wordt het voor huizenbezitters makkelijker inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning.

Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aangekondigd. Het voornemen van Weekers is een direct gevolg van overleg tussen gemeenten, waterschappen, de belastingdienst en de instantie die toeziet op een correcte uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten, de Waarderingskamer.

‘Voor veel huizenbezitters is de bepaling van de WOZ-waarde abracadabra’, schrijft Weekers aan de Tweede Kamer. ‘Door hun de mogelijkheid te bieden WOZ-waarden van andere huizen op te vragen, in combinatie met het nieuwe taxatieverslag, hoop ik de acceptatie van deze waarde te vergroten.’

Nu is de WOZ-waarde van andere dan het eigen huis slechts onder zeer strikte voorwaarden openbaar. Door die restricties op te heffen, kunnen burgers meer inzicht krijgen in de totstandkoming van deze waarde.

Vanaf 2012 maken gemeenten bovendien gebruik van het zogeheten taxatieverslag nieuwe stijl, waardoor huizenbezitters beter inzicht krijgen in de opbouw van de taxatie. Deze nieuwe manier van taxeren heeft al tot minder bezwaren geleid.

De gemeente stelt de waarde vast van alle onroerende zaken en hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van onroerende-zaakbelastingen. Het wetsvoorstel wordt, in verband met de privacyaspecten, nog voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.

bron: vngmagazine.nl

Contact

 

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is