Waterschapsheffing

De waterschapsheffing is één van de belastingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning. Verschillende waterschappen hanteren verschillende tarieven voor het heffen van de belasting. Ook hier ziet u wederom het nut van een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ waarde. Voor het specifiek voor u geldende tarief dient u contact op te nemen bij welk waterschap u bent aangesloten.

Waar wordt de waterschapsheffing voor gebruikt

Per gemeente worden de inkomsten verkregen door de waterschapsheffing gebruikt om allerlei zaken rondom het beheer van water in en rondom uw gemeente te stroomlijnen. U dient hierbij te denken aan het rioleringsstelsel, zuivering van afvalwater en het op een correcte manier terugbrengen van water in de algemen watercirculatie.

De gemeente heeft deze taak belegd bij specifieke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de juiste uitvoering van de taken. De waterschapsheffing wordt ingezet om deze organisatie te kunnen betalen.

Waterschapsheffing direct via verantwoordelijke organisaties

Waterschapsheffing wordt direct via verantwoordelijke organisaties bij de individuele burger opgehaald. Dit is afgesproken zodat er maar één loket is waar de burger terecht kan met zijn vragen omtrent eventuele kwijtschelding van waterschapsheffingen.

De hoogte van de waterschapsheffing is gerelateerd aan de hoogte van de WOZ

De redenatie achter het koppelen van de hoogte van de waterschapsheffing aan die van de WOZ is dat grotere woning een grotere druk op het onderliggende rioleringsstelsel leggen. Ook hier geldt dat een bezwaar tegen de waterschapsheffing alleen kan door een bezwaar tegen de hoogte van de vastgestelde WOZ-waarde te maken.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. Ook bij de hoorzitting kan de WOZ Jurist kosteloos aanwezig zijn en u begeleiden. De WOZ Jurist of taxateur bezoekt daarbij wanneer nodig uw woning en brengt alles in kaart zodat alle argumenten op tafel komen.

De praktijk leert dat horen het slagingspercentage het slagingspercentage enorm verhoogt. Daarom vraagt een WOZ Jurist in het bezwaarschrift om te worden gehoord. Het slagingspercentage kan op die manier worden verhoogd naar meer dan 80%. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslagvan de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

Ook is het bezoek dat de WOZ Jurist of taxateur vooraf aan uw woning brengt van groot belang om de WOZ waarde van uw woning te verlagen.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is