Statistieken: WOZ bezwaarschriften

Onderstaande statistische informatie omtrent de WOZ-waarde en het bezwaar proces komen uit een onderzoek door de Waarderingskamer de de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het originele document.

In 2009 zijn VNG en Waarderingskamer, mede op initiatief van de Stuurgroep Samenwerking Wet WOZ, een onderzoek begonnen naar de afdoening van bezwaarschriften tegen WOZbeschikkingen bij woningen. Aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat ondanks een dalende lijn in het aantal bezwaarschriften, er tussen gemeenten nog grote verschillen in bezwaarpercentages bestaan.

Bezwarenonderzoek Waarderingskamer “Vertrouwen omhoog, bezwaren omlaag” – 2011

WOZ bezwaren 2016

  • Aantal WOZ-objecten: 8.7 miljoen
  • Aantal woningen die vallen onder de Wet WOZ: 7.7 miljoen
  • Aantal ingezonden¬†WOZ bezwaren per jaar:¬†1,3%

Percentage WOZ bezwaren per regio

percentage woz bezwaren

Gehonoreerde WOZ bezwaren

  • Percentage bezwaarschriften vs. WOZ-beschikkingen: 2.7%
  • Percentage lopende WOZ-dossiers oktober kalenderjaar (2009): 31.6%
  • Percentage lopende WOZ-dossiers bij overgang kalenderjaar (2009 – 2010): 3.4%
  • Percentage lopende WOZ-dossiers volgende kalenderjaar (2010): 1.2%
  • Percentage gehonoreerde bezwaarschriften lopende kalenderjaar: 42.2%

Percentage gehonoreerde bezwaren per regio

percentage gehonoreerde woz bezwaren

Openstaande bezwaarschriften

Uit de oktober-inventarisatie 2009 blijkt dat in oktober 2009 nog 31,6% van de bezwaarschriften moest worden afgedaan. In april 2010 wacht nog 3,4% op afdoening en in oktober 2010 ligt nog 1,2% van de bezwaren uit 2009 op afdoening te wachten.

Percentage openstaande bezwaarschriften (stand oktober 2010). Uit de afbeelding blijkt dat vooral de gemeenten in het noorden en oosten van het land de bezwaarafhandeling uit 2009 onder controle hebben.

Percentage openstaande bezwaarschriften per regio

openstaande woz bezwaren

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is