Statistieken: WOZ beschikkingen

Onderstaande statistische informatie omtrent de WOZ-waarde en het bezwaar proces komen uit een onderzoek door de Waarderingskamer de de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het originele document.

In 2009 zijn VNG en Waarderingskamer, mede op initiatief van de Stuurgroep Samenwerking Wet WOZ, een onderzoek begonnen naar de afdoening van bezwaarschriften tegen WOZbeschikkingen bij woningen. Aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat ondanks een dalende lijn in het aantal bezwaarschriften, er tussen gemeenten nog grote verschillen in bezwaarpercentages bestaan.

Bezwarenonderzoek Waarderingskamer “Vertrouwen omhoog, bezwaren omlaag” – 2011

WOZ beschikkingen

Een beschikking houdt in dat de initieel door de gemeente gestelde WOZ-waarde wordt gecorrigeerd doordat een bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd:

  • Gemiddelde waardegeschil WOZ dossier:  67.000
  • Gemiddelde waardeverlaging na beschikking:  47.000 
  • WOZ-waarden boven gemiddelde WOZ-waarde voor beschikking: 77%
  • WOZ-waarden boven gemiddelde WOZ-waarde na beschikking: 5%

beschikkingsdatum1

Bezwaarschrift argumentatie percentages

Klachten over de vergelijkingsobjecten vormen in de bezwaarschriften de belangrijkste grief. In 50,0% van de dossiers gaat de belanghebbende hierop in. Andere veel gehoorde grieven zien op objectkenmerken en omstandigheden van het WOZ-object (36,3%), periodieke ontwikkeling WOZ-waarden (36,3%), omgevingsfactoren (24,7%) en waardeontwikkeling woningmarkt (19,9%).

argumentatie

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is