WOZ-waarde openbaar per 1 oktober 2016

Elk jaar bepaalt de gemeente opnieuw de waarde van uw woning en komen ze met een nieuwe WOZ-waarde. Voor het lopende jaar wordt de hoogte van de WOZ-waarde met terugwerkende kracht gebruikt om de hoogte van verschillende belastingen te bepalen. Hoe vergewist u uzelf er echter van de vastgestelde hoogte correct is, bijvoorbeeld door de WOZ-waarde op te vragen van vergelijkbare woningen en waar kunt u een WOZ-waarde opvragen? Het antwoord is duidelijk. Vanaf 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden openbaar en kunnen via diverse websites worden opgevraagd en door u worden gecontroleerd.

WOZ-waarde beschikking opvragen is alleen mogelijk voor uw eigen woning

De woz-waarde is opgenomen in het taxatieverslag dat is meegeleverd bij uw WOZ beschikking. Indien de gemeente het taxatieverslag niet heeft meegestuurd kunt u deze alsnog opvragen. Dit is sterk aan te bevelen indien u mogelijkerwijs stappen wilt ondernemen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. In het taxatieverslag staan namelijk de woningen vermeld die de gemeente heeft gebruikt ter referentie om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen.

U kunt alleen het taxatieverslag en waarop de WOZ-waarde van uw EIGEN woning verder wordt onderbouwd. Een indicatie van de WOZ-waarde door het bijvoorbeeld te relateren aan de verkoopprijs van een woning is wel mogelijk. U kunt schriftelijk, wanneer u bijvoorbeeld pas eigenaar van de woning bent geworden, een verzoek indienen bij de gemeente om een beschikking aan te vragen op uw naam, ongeveer 6 weken nadat het eigendom is overgeschreven in het Kadaster.

WOZ-waarde van woningen openbaar op grond van artikel 40 A Wet WOZ

Vanaf 1 oktober 2016 zijn WOZ-waarden van woningen openbaar. WOZ-waarden van woningen zullen om die reden steeds belangrijker worden. Bedrijven als banken, verzekeraars en makelaars kunnen immers altijd kijken wat de WOZ-waarde van uw woning is. Het is dan ook van groot belang de WOZ-waarde te controleren en te vergelijken met WOZ-waarden van identieke of nagenoeg identieke panden.

Artikel 40 A Wet WOZ luidt:

1. Eenieder kan op verzoek het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, inzien of verstrekt krijgen bij het loket voor openbare WOZ-waarden.
2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen, onder welke voorwaarden en tegen welk tarief een verzameling van waardegegevens betreffende onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen verstrekt kan worden via het loket voor openbare WOZ-waarden in een zodanige vorm dat daarop rechtstreeks een geautomatiseerde verwerking mogelijk is ten aanzien van een op voorhand onbepaalde groep van woningen of personen.

Het in artikel 40a Wet WOZ genoemde loket komt voor iedereen beschikbaar via internet. Via dit loket zijn de WOZ-waarden van woningen vanaf waardepeildatum 1 januari 2015 zichtbaar. Het loket ontvangt deze WOZ-waarden uit de Landelijke Voorziening WOZ. Op dit moment zijn gemeenten bezig hun Basisregistratie WOZ aan te sluiten op deze Landelijke Voorziening WOZ.

Indien u beslist om een indicatie van de WOZ-waarde van andere panden te krijgen dan kunt u deze opvragen via bijvoorbeeld de websites: www.woz-waardeloket.nl, www.wozview.nl en www.watisdewozwaarde.nl. Denk bij het opzoeken van WOZ-waarden van andere woningen aan de inhoud van uw woning, het perceeloppervlakte, de plek waar de woning staat etc. U kunt op de websites referentiepanden opzoeken die ook aan deze criteria voldoen.

Nogmaals: de WOZ-waarde beschikking kunt u ALLEEN opvragen als u pas eigenaar van de woning bent geworden of als u erfgenaam bent.

Bezwaar maken als nieuwe eigenaar

Indien u in de loop van het jaar eigenaar wordt is de bezwaartermijn waarschijnlijk verlopen. U krijgt echter een nieuwe OZB-aanslag van de gemeente inclusief de hoogte van de WOZ-waarde. Op het moment dat u zich niet kunt vinden in de vastgestelde hoogte kunt u bezwaar maken binnen 6 weken.

Geen aanslag ontvangen als nieuwe eigenaar

Het kan voorkomen dat u als nieuwe eigenaar geen aanslag toegestuurd krijgt. U dient dan zelf de aanslag bij uw gemeente op te vragen. De gemeente moet deze binnen 8 weken opsturen, waarna u alsnog bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan:

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

   

  Accepteer cookies statistieken, marketing om deze video te bekijken.

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is