Inkomstenbelasting en de WOZ-waarde

Indien u een woning heeft dient u belasting te betalen over deze woning: het eigenwoningforfait. De hoogte van het forfait hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. het eigenwoningforfait, waarover u belasting betaald, dient u op te tellen bij uw inkomen in box 1. Nu ziet u ook wat het voordeel kan zijn van het maken van een bezwaarschrift woz om uw woz-waarde zo laag mogelijk te houden. Des te lager de WOZ-waarde, des te minder inkomstenbelasting u over de eigenwoningforfait hoeft te betalen. Ook is het goed er bij stil te staan dat de WOZ waarde voor belastingjaar 2019 bij de inkomstenbelasting die u aangeeft in 2020 moet worden opgegeven. U moet dan ook op zaken vooruitlopen om profijt te hebben van een lagere WOZ waarde.

 • advertentie

  Huurtoeslag Aanvragen

  Inkomstenbelasting en het eigenwoningforfait

  De hoogte van de te betalen inkomstenbelasting die gekoppeld is aan de waarde van uw woning heet eigenwoningforfait. Tijdens het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte dient u, indien u over een eigen woning beschikt, een gedeelte van de waarde van de woning op te tellen bij uw belastbaar inkomen. Dit gedeelte is een percentage van de WOZ-waarde: het eigenwoningforfait. Des te lager de waarde van uw woning c.q. de WOZ-waarde des te minder inkomstenbelasting u dient te betalen.

  Inkomstenbelasting over 2e woning

  U dient tevens inkomstenbelasting te betalen over een 2e woning. Deze dient u in box 3 onder de noemer “sparen en beleggen” te plaatsen. Ook bij het bepalen van de te betalen inkomstenbelasting wordt hierbij de hoogte van de WOZ-waarde gehanteerd. Dus hierbij geldt net zo sterk als bij u 1e woning dat het loont om de WOZ-waarde omlaag te krijgen.

  Indien u een woning in het buitenland bezit wordt bij het bepalen van de inkomstenbelasting logischerwijs niet uitgegaan van de WOZ-waarde, omdat het buiten het Nederlandse waarderingsstelsel valt. Bij het bepalen van de waarde van een woning in het buitenland dient u uit te gaan van het bedrag dat de woning op zou leveren indien het verkocht zou worden. Dit noemt men de “waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat”.

  Tarieven Eigenwoningforfait

  De hoogte van het eigenwoningforfait  vindt u hieronder:

  2020
  Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercetage
  € 12.500 nihil
  € 12.500 €  25.000 0,20% van de WOZ-waarde
  €  25.000 €  50.000 0,35% van de WOZ-waarde
  €  50.000 €  75.000 0,45% van de WOZ-waarde
  €  75.000 €  1.090.000 0,60% van de WOZ-waarde
   € 1.090.000 € 6.540 vermeerderd met 2,35% van de eigen woningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.090.000
  2019
  Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercetage
  € 12.500 nihil
  € 12.500 €  25.000 0,25% van de WOZ-waarde
  €  25.000 €  50.000 0,35% van de WOZ-waarde
  €  50.000 €  75.000 0,50% van de WOZ-waarde
  €  75.000 €  1.080.000 0,65% van de WOZ-waarde
  €  1.080.000 € 7.020 vermeerderd met 2,35% van de eigen woningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.080.000

   

  Daarbij is het vermeldenswaardig dat indien de woning tijdelijk wordt verhuurd het eigenwoningforfait wordt berekend over het hele kalenderjaar. 70% van de huurinkomsten is dan belast.

  Verlaging van de WOZ-waarde scheelt dan ook honderden euro’s als het om het eigenwoningforfait gaat. Ook is het goed te benadrukken dat de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2018, belastingjaar 2019 moet worden ingevuld bij de inkomstenbelasting in 2020 bij de aangifte van belastingjaar 2019. Veel consumenten realiseren zich dan ook te laat dat de WOZ-waarde te hoog is. In 2020 kan immers geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de WOZ-waarde van belastingjaar 2019 met waardepeildatum 1 januari 2018. Anticipeer dan ook op voorgaande en maak tijdig bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde.

  Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

  Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

  Contact

  Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

  Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

   Naam (verplicht)

   Telefoonnummer

   E-mail (verplicht)

   Uw bericht

   De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

   Waarom is onze dienstverlening gratis?

    

   Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

   Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is