Erfbelasting

Ondanks het vereenvoudigen van de erfbelasting blijft het één van de meer complexe belastingen. Met ingang van 1 januari 2010 moet de WOZ-waarde ook worden gebruikt voor de berekening van de erfbelasting. Voor de erfbelasting kan een hogere of lagere WOZ-waarde wel van grote invloed zijn op het te betalen bedrag. Door nieuwe regelgeving omtrent de erfbelasting is het extra belangrijk om te kijken of de hoogte van de bepaalde WOZ-waarde terecht is.

 • advertentie
  Zoek uw Notaris

  Erfbelasting staat los van inkomstenbelasting

  Erfbelasting is de belasting die geheven wordt over het bedrag dat een nabestaande toekomt na overlijden van de persoon waar het geld vandaan komt en wordt ook wel de erflater genoemd. In het jaar van overlijden dienen de nabestaanden aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dit komt omdat de overlijdene nog inkomsten kan verwerven na het daadwerkelijk overlijden. Om die reden staat de erfbelasting los van de inkomstenbelasting en dient er apart een aangifte erbelasting gedaan te worden.

  Erfbelasting en de WOZ-waarde

  Voor het bepalen van de hoogte van de erfbelasting is één van de belangrijkste onderdelen de WOZ-waarde. Een erfenis bestaat naast alle bezittingen en schulden veelal uit een woning die in meer of mindere mate is afbetalld.

  Waar voor de inboedel de economische waarde, en niet de verzekerde waarde, hoeft aan te geven geldt dat bij de berekening van de woning de WOZ-waarde wordt gebruikt. Het betreft hier de WOZ-waarde van het jaar van overlijden.

  WOZ peildatum voor bepalen erfbelasting

  De huizenmarkt is oververhit met prijsstijgingen tot gevolg. Bij het bepalen van de erfbelasting wordt er echter van de WOZ-waarde van een jaar eerder uitgegaan. Hierdoor kan deze lager uitvallen dan de huidige waarde van de woning.

  Naar alle waarschijnlijk heeft het opstellen van een WOZ bezwaar het hoogste rendement bij het verlagen van de erfbelasting omdat het hier om aanzienlijke bedragen gaat. Een overzicht van de geldende tarieven voor 2020 vindt u in de volgende paragrafen.

  Tarieven erfbelasting

  Er worden verschillende tarieven gehanteerd bij de erfbelasting. Hieronder bevindt zich een overzicht van de af te dragen percentages voor 2020.

  Partners en kinderen betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 10% en over al het meerdere 20%.

  Kleinkinderen betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 20% en over al het meerdere 36%.
  Alle overige verkrijgers betalen over de eerste € 126.723 een belastingtarief van 30% en over al het meerdere 40%.

  Vrijstellingen erfbelasting
  – Partner € 661.329
  – Invalide kind (onder allerlei voorwaarden € 62.830)
  – Kind € 20.945
  – Kleinkind € 20.945
  – Ouder € 49.602
  – Overige verkrijger € 2.208

  Besparen op de erfbelasting

  Het is aan te raden om voor mogelijk overlijden uw zaken geregeld te hebben zodat u of uw nabestaanden zoveel mogelijk besparen op de erfbelasting. Na overlijden is het emotionele klimaat er meestal niet meer naar om fiscaal voordeel te behalen. Er zijn een aantal manieren om dit te bewerkstelligen. De meest eenvoudige manier is via een schenking. Voor overige manieren om fiscaal voordeel te behalen met de erfbelasting adviseren wij contact op te nemen met de notaris.

  Schenkingen en erfbelasting

  Een schenking is een bedrag dat mag worden overgedragen aan nabestaanden zonder dat er erfbelasting over betaald moet worden. Wel kan er dan schenkbelasting voor in de plaats komen. Houd er echter rekening mee dat alle schenkingen die binnen 180 dagen vóór overlijden zijn gedaan fiscaal nog tot de erfenis behoren.

  De eenmalig vrijgestelde hoge schenking is een bedrag dat de ouders hun kinderen tot hun 40e eenmalig mogen schenken. Het betreft hier een bedrag van € 26.457 (of € 55.114 voor een dure studie van het kind.

  WozWaardeInfo kan WOZ-Juristen inschakelen die kosteloos zorg kunnen dragen dat u minder erfbelasting hoeft te betalen. Het kost u dan ook niets en bovendien scheelt het u veel tijd. U hoeft immers niets uit te zoeken. WOZ Juristen neemt uw zorg uit handen. WOZ-Juristen brengt niets extra’s bij u in rekening zoals andere bureau’s wel doen.

  Komt u er niet uit: schakel dan een WOZ Jurist in

  Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. Ook vraagt de WOZ Jurist de matrix en de grondstaffel op. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

  Contact

  Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om een beschikking op te vragen of bezwaar te maken of niet.

  Wilt u maatwerk advies voor het opvragen van uw beschikking en/of uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

   Naam (verplicht)

   Telefoonnummer

   E-mail (verplicht)

   Uw bericht

   De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

   Waarom is onze dienstverlening gratis?

    

   Accepteer cookies statistieken, marketing om deze video te bekijken.

   Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

   Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is