WOZ-waarde bij bedrijven

Panden die niet als woning dienen worden gewaardeerd op de zogeheten waarde in het economische verkeer of op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Volgens de Wet WOZ dient de hoogste van deze twee als WOZ waarde genomen te worden. 

De waarde in het economische verkeer

De waarde in het economische verkeer is de prijs die een verkoper en een koper zouden zijn overeenkomen bij een veronderstelde verkoop. Hierbij dient het de waarde van het volledige object te worden bepaald en niet afzonderlijke delen. Tevens dient het object direct in gebruik genomen te kunnen worden.

Gecorrigeerde vervangingswaarde

Niet voor alle soorten onroerende zaken vinden transacties op de markt plaats. Het bepalen van een waarde in het economische verkeer is in dat geval moeilijk of onmogelijk. In de Wet WOZ is bepaald dat voor niet-woningen de waarde wordt vastgesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer.

De gecorrigeerde vervangingswaarde is de herbouwwaarde van een object minus de afschrijvingen. In bijzondere gevallen kan er aanleiding zijn om de gecorrigeerde vervangingswaarde of de benuttingswaarde of de bedrijfswaarde te bepalen. Rijksmonumenten moeten volgens de Wet WOZ altijd op de waarde in het economische verkeer worden gewaardeerd.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan:

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is