WOZ-waarde agrarische objecten vaak niet correct

De WOZ-waarde van agrarische objecten wordt op grond van verschillende redenen vaak niet juist vastgesteld. De voornaamste reden is dat de taxatie vooral van achter het bureau plaatsvindt en de WOZ-waarde wordt uitgerekend aan de hand van een standaard tabel van de landelijke taxatiewijzer.

Het enkel toepassen van deze taxatiewijzer brengt vaak met zich mee dat de WOZ-waarde van het agrarisch object niet juist is. Op die wijze wordt namelijk veelal geen rekening gehouden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld asbest, achterstallig onderhoud en worden zelfs schuren bij de waardering meegenomen die al lang zijn gesloopt.

Een verder gemaakte fout is dat de werktuigenvrijstelling niet wordt toegepast. Melkrobots en luchtwassers mogen dan ook niet worden opgeteld bij de WOZ-waarde van het agrarische object.

Ook kan de cultuurgrondvrijstelling niet juist zijn toegepast. De bedrijfsmatig gebruikte grond mag immers niet worden meegenomen in de heffingsgrondslag.

Ook is een veelgemaakte fout dat wordt vergeten dat er ook een woning bij een agrarisch object aanwezig is en die onder het lagere woningtarief valt. Ook de tuin hoort bij de woning. De tuin van een agrarische woning wordt echter wel eens opgeteld bij het agrarisch object met als gevolg dat er een veel te hoog tarief van toepassing is.

Heeft u vragen over agrarische objecten en twijfelt u of alles klopt dan kunt u gerust contact opnemen met onze WOZ Juristen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is