Waarom is onze dienstverlening gratis?

WozWaardeInfo stelt zich onafhankelijk op tussen de consument en de WOZ jurist. WozWaardeInfo verstrekt alle informatie over de WOZ-waarde zodat de consument zich kan laten informeren over alles wat met de WOZ-waarde te maken heeft. De bij ons aangesloten WOZ juristen hebben een backoffice ingericht waar u inzage heeft in de door u aangeleverde argumentatie omtrent uw WOZ bezwaar tezamen met de benodigde stukken. Een jurist kan naar eigen inzicht een dossier aannemen waar er het sterke vermoeden is dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat en er een hoge kans van succes op verlaging is. 

Ingevolge artikel 7:15, lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht worden de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken, door de gemeente vergoed wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld wordt. Door deze werkwijze dekt de vergoeding de kosten van de jurist. Dit is dus enkel en alleen wanneer de jurist in het gelijk wordt gesteld. Wanneer het bezwaar door de gemeente wordt afgewezen, dan neemt de jurist zelf de kosten voor haar rekening. U hoeft in geen enkel geval iets te betalen. Onze dienstverlening is en blijft gratis.

Uw succes is ons succes

Tengevolge van onze gratis dienstverlening zullen onze juristen er alles aan doen om uw woz bezwaar met de grootst mogelijke nauwkeurigheid af te handelen. Uw succes is namelijk hun succes. Op het moment dat zij niet in staat zijn om uw WOZ-bezwaar met succes af te ronden er een een verlaging uit halen, zijn alle risico’s voor hun. Zij hebben er tijd en moeite in gestoken terwijl er geen financiële vergoeding tegenover staat.

U slaat twee vliegen in één klap. U bespaart tijd, geld en moeite door het overdragen van uw woz dossier aan één van onze juristen en kunt er tegelijkertijd van op aan dat zij uw dossier met de grootste zorg zullen behandelen.

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is