Waarderingsvoorschriften Wet WOZ

De Wet WOZ kent twee waarderingsficties, ook wel waarderingsvoorschriften genoemd: de overdrachtsfictie en de verkrijgingsfictie. De ficties houden in dat bij een waardering in het kader van de Wet WOZ wordt ervan uitgegaan dat

 • het volle en onbezwaarde eigendom van een object wordt overgedragen
 • het object onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen worden genomen.

Door de waarderingsficties wordt iedere eigenaar los van het feitelijke gebruik of een beperkt recht dat op de onroerende zaak rust belast. De gemeente stelt vast welke prijs voor uw pand zou zijn betaald als het rondom 1 januari 2019 zou zijn verkocht. Er mag geen rekening worden gehouden met bijvoorbeeld verhuur of erfpacht. De waarde wordt vastgesteld alsof het pand niet verhuurd is en de grond in eigendom is.

Overdrachtsfictie

Twee identieke woningen met een afwijkend gebruik – waarbij één woning door de eigenaar zelf wordt bewoond en de andere woning wordt verhuurd aan derden  – worden voor hetzelfde bedrag in de belastingheffing betrokken. Verwacht mag worden dat bij verkoop van de woningen, de woningen die vrij van verhuur kunnen worden opgeleverd, voor de hoogste prijs zal worden verkocht. Bij een woning waar nog enige tijd een huurder inzit, zal de kring van gegadigden beperkter zijn. Een dergelijk verkoopcijfer is vaak niet bruikbaar.

Verkrijgingsfictie

Door de verkrijgingsfictie wordt bij de waardebepaling geen waardedrukkend effect van verhuur meegenomen. Het uitgangspunt is dat de onroerende zaak direct in zijn volle omvang in gebruik kan worden genomen door de koper. De overdrachtsfictie houdt in dat bij de waardebepaling de invloed van beperkte rechten, zoals het recht van vruchtgebruik, op de waarde buiten aanmerking blijven. De waarde wordt dus bepaald als ware het dat de volledige eigendom van de onroerende zaak kan worden overgedragen.

Gevolgen waarderingsficties voor hoogte WOZ-waarde

Het hanteren van waarderingsvoorschriften heeft gevolgen voor de hoogte van de WOZ-waarde. Het betekent dat omstandigheden die in het normale verkeer waardedrukkend zouden werken, bij de waardebepaling van een WOZ-object niet meegenomen moeten worden. De WOZ-waarde komt daarmee in het algemeen hoger uit. Concreet zorgen de waarderingsficties er voor dat de volgende zaken NIET meegenomen hoeven te worden:

 • antie-speculatiebeding
 • kettingbeding dat regelt dat een woning verhuurd moet blijven
 • servicekosten
 • splitsingsverbod
 • erfpacht
 • vruchtgebruik

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan:

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

   

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is