Waarderingskamer geeft Amsterdam onvoldoende

De waarderingskamer is niet tevreden over de wijze waarop de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam de WOZ-waarde vaststelt.

De uitvoering moet dan ook beter. De vaststelling wordt gedaan aan de hand van de vergelijkingsmethode. Bij deze methode worden verkoopcijfers van andere woningen gebruikt en worden deze vergeleken met de woning in kwestie. Echter, worden deze verkoopcijfers niet of nauwelijks gecontroleerd en leidt tot de wonderlijkste vergelijkingen met alle gevolgen van dien.

Het model dat de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam hanteert is dan ook al vijf jaar niet aangepast. Het is onbegrijpelijk dat deze praktijk nog altijd voortduurt.

Er is dan ook sprake van flinke achterstanden bij de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam, waardoor de kwaliteit van afhandeling alleen nog maar verder achteruit gaat. Dat laatste heeft de consequentie dat er veel fouten worden gemaakt in de bezwaarafhandeling. De burger is daarvan de dupe en leidt tot nietszeggende uitspraken waarin enkel standaard zinnen staan vermeld maar niet een to the point uitspraak. Een duidelijke uitleg ontbreekt in de uitspraak en is treurig te noemen.

De gevolgen zijn niet te overzien. Zeker omdat de WOZ-waarde steeds breder gebruikt wordt. Meest spraakmakende voorbeeld is de overstap naar eeuwig durende erfpacht waarbij ook de WOZ-waarde als grondslag wordt gehanteerd.

Burgers zijn dan ook ontevreden en begrijpen niet waarom bezwaren zo slecht worden afgehandeld.

De conclusie is dat er snel verandering moet komen, omdat anders de chaos alleen maar zal toenemen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is