Waardebepaling woning

De WOZ-waarde komt in verreweg de meeste gevallen tot stand door een zogeheten “vergelijkingsmethode” of modelmatige waardebepaling en is een hulpmiddel van de heffingsambtenaar van de gemeente om de WOZ-waarde vast te stellen. De heffingsambtenaar van uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van deze procedure maar de gegevens komen bij het Kadaster vandaan. In dit artikel verstrekken we meer informatie over de waardebepaling van woningen.

De vergelijkingsmethode

De vergelijkingsmethode is een modelmatig automatisch waarderingsproces, waarbij de waarde van een woning wordt ingeschat door te kijken naar alle verkoopprijzen die zijn betaald voor woningen die in de periode rond de waardepeildatum verkocht zijn.

De waardebepaling woning geschiedt middels een aantal vaste criteria. Omdat jaarlijks sprake is van een groot aantal waardebepalingen binnen dezelfde periode is dit noodzakelijk. Binnen de vergelijkingsmethode worden een aantal objectieve criteria gehanteerd die mede verantwoordelijk zijn voor de waardebepaling van een woning. Deze zijn:

  • type woning
  • grootte van de woning
  • bouwjaar
  • ligging van de woning
  • grootte van de kavel

Wanneer nodig worden er ook een aantal minder objectieve criteria gehanteerd bijvoorbeeld:

  • objectkenmerken: staat van onderhoud, aanwezigheid asbest
  • omgevingskenmerken: geluidsoverlast

De gemeentelijke WOZ administratie

Om een zo correcte mogelijke waardebepaling van een woning te kunnen geven wordt er per gemeente wordt een databank bijgehouden. Deze databank bevat van elke woning de eerdere genoemde objectieve vergelijkingscriteria. De waardebepaling van de woning wordt extra aangescherpt door het meenemen van verbouwingen zoals serres of dakkapellen, door bijvoorbeeld via luchtfotografie veranderingen in de tijd te constateren. Deze wordt aangevuld met kadastrale perceelcontroles en mogelijkeWOZ bezwaarschriften van bewoners. Dit alles tezamen zorgt voor een actuele en nauwkeurige WOZ administratie.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

 

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Waardebepaling woning via trend analyse

De uiteindelijke WOZ waardebepaling vindt plaats door een trendanalyse per segment te berekenen. Middels eerdere WOZ-waarden verkrijgt de gemeente daarmee de WOZ waarde voor het te bepalen jaar. Mocht een verkoopprijs sterk afwijken van de bepaalde WOZ-waarde wordt handmatig nagegaan wat de mogelijke reden van deze afwijking is. Op basis van deze inspectie vind desnoods een correctie van de verkoopprijs plaats zodat een meer reële inschatting van de daadwerkelijke waarde van een woning mogelijk is. Denk hierbij aan een woning die in eerste instantie bestemd was voor de huur, maar nu verkocht is.

Waardebepaling woning zonder verkoopprijs

Indien er geen verkoopprijs voorhanden is van een in te schatten woning, wordt een vergelijking getrokken met woningen die binnen hetzelfde segment vallen. Een automatische bereking neemt alle objectieve vergelijkingscriteria in acht van vergelijkbare woningen, waarna de waarde van alle niet verkochte woningen wordt bepaald. Een taxateur is vervolgens verantwoordelijk voor de waardebepaling door de verscheidene objectkenmerken te kwantificeren.

Waardebepaling middels taxatie ter plaatse

Alle WOZ-waarden worden uitgebreid gecontroleerd. Een uiteindelijke controle kan nog plaatsen vinden door een taxatie ter plaatse te doen. Dit kan indien een gemeente veel individuele bouw heeft, waardoor vergelijkingen worden bemoeilijkt. Een laatste controle vindt ook plaats door de Waarderingskamer die haar goedkeuring dient te verlenen voordat de nieuwe WOZ-waarden worden verzonden richting de woning eigenaren.

Hiaat in de gemeentelijke waardebepaling

Doordat de jaarlijkse woningtaxatie veelal een geautomatiseerd proces is, betekent het dat subjectieve kenmerken die waardeverlagend kunnen werken, niet per se opgenomen hoeven te zijn in de basisadministratie. Het gevolg kan een te hoge WOZ-waarde zijn.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is