Vrijstellen zonnepanelen goed alternatief?

Het speelt al enige tijd: waarom worden zonnepanelen belast in de lokale heffingen? Zonnepanelen plaatsen is, immers, een duurzame investering en is dan ook goed voor het milieu.

Zonnepanelen vrijstellen van OZB dan wel de WOZ-waarde brengen volgens de Minister echter een aantal uitvoeringsvraagstukken met zich mee. De mogelijke oplossingen zijn de zonnepanelen wel mee te nemen in de WOZ-waarde maar buiten de OZB te laten of er moet regelgeving komen waarbij de zonnepanelen niet langer in de WOZ-waardering worden meegenomen.

Is dat echter de oplossing? Er is namelijk veel regelwerk en inspanning voor nodig om de vrijstellingen te kunnen realiseren. Conclusie is dan ook dat zowel de OZB vrijstelling als de vrijstelling in WOZ-waarde weinig kans maken.

De Minister ziet meer in een groene heffingskorting. Deze heffingskorting zou bijvoorbeeld eenmalig kunnen worden gedaan, waardoor bijvoorbeeld voor 30 jaar OZB is gecompenseerd.

Voordelen van de groene heffingskorting is dat de toekenning veel eenvoudiger is en veel minder uitvoeringsvraagstukken met zich meebrengt.

Overigens kunnen heffingsambtenaren van gemeenten reeds zonnepanelen vrijstellen en is op grond van artikel 220 d lid 1, onderdeel i van de Gemeentewet. Gemeenten maken echter nauwelijks van die mogelijkheden gebruik. Zouden gemeenten dat wel doen dan is er niet eens een groene heffingskorting nodig.

Wenst u meer te weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met onze WOZ Juristen, zodat deze u nader kunnen adviseren.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is