Vermogensinkomensbijtelling voor de WLZ (voorheen AWBZ) en WMO

De vermogensinkomenbijstelling heeft tot gevolg dat u uw eigen vermogen opeet. Het eigen vermogen kan in 3 jaar dan ook slinken met wel 20%.

WOZ waarde mede grondslag voor vermogensinkomenbijstelling

WLZ (voorheen AWBZ) en WMO

De WOZ-waarde is mede een grondslag voor de vermogensinkomenbijstelling. Als u dan ook een hoge bijdrage moeten betalen op grond van de WLZ of WMO is het echt aan te raden bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning te maken.

Bij de WLZ gaat het daarbij om de woning waar u niet meer woont. Die woning valt dan in box 3. Op grond daarvan wordt een percentage van het box 3 vermogen opgeteld bij uw inkomen. De hoogte van verschillende soorten van maatschappelijke ondersteuning wordt daarnaast mede afhankelijk gesteld van het inkomen en het vermogen. Ook bij de WMO kan de WOZ-waarde van uw woning een rol spelen.

Veelvoorkomende complicatie is dan ook dat u niet meer in de woning woont en deze te koop staat of wordt verhuurd. In die situatie wordt u onevenredig getroffen. Immers is de waarde niet beschikbaar in de vorm van geld op grond waarvan de eigen bijdrage kan worden betaald.

WOZ Juristen inschakelen

WozWaardeInfo kan WOZ-Juristen inschakelen die kosteloos zorg kunnen dragen dat u minder eigen hoge bijdrage hoeft te betalen. Het kost u dan ook niets en bovendien scheelt het u veel tijd. U hoeft immers niets uit te zoeken. WOZ Juristen neemt uw zorg uit handen. WOZ-Juristen brengt niets extra’s bij u in rekening zoals andere bureau’s wel doen.

De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is