Verkoopprijs als bezwaarargument

De gerealiseerde verkoopprijs rond de waardepeildatum van een (nieuwbouw)woning is niet per definitie de WOZ-waarde. In het algemeen geldt dat, mits de objectafbakening overeenkomt, de WOZ-waarde van het object geen significante afwijking t.a.v. de verkoopprijs dient te hebben.

Is dit wel het geval dan betekent het nog steeds niet dat er reden is tot het maken van bezwaar. Verkoopprijzen fluctueren immers en zijn, in meer of mindere mate, een subjectieve maatstaf voor de waardebepaling van een individuele woning. Immers ook identieke woningen in dezelfde straat worden meestal niet voor exact hetzelfde bedrag verkocht.

Oorzaken voor verschil tussen verkoopprijs en WOZ-waarde

Verschillen tussen gerealiseerde verkoopprijs en de WOZ-waarde kan de volgende redenen hebben.

De verkoopprijs heeft niet betrekking op het WOZ-object.

Bij bijvoorbeeld een flatgebouw met woningen die worden verhuurd, heeft een transactieprijs van het gehele complex geen betrekking op de verschillende afzonderlijke WOZ-objecten.

De verkoopprijs is mede tot stand gekomen door subjectieve omstandigheden

Tijdens het onderhandelingsproces omtrent de verkoop van een woning spelen er veel meer zaken mee dan de door de Waarderingskamer verplichte objectkenmerken. Omstandigheden als dubbele hypotheek, onderhandelingsvaardigheden en tijd in de verkoop zijn zaken die de gemeente niet meeneemt maar die een belangrijke bijdrage in de verkoopprijs kunnen hebben.

De verkoopprijs is geen reële afspiegeling in het licht van de waarderingsficties

Gedwongen verkoop, overdracht tussen familieleden of verkoop van voormalig huurpanden zijn alle zaken die een sterk verlaging in de transactieprijs met zich mee nemen. Dit komt niet overeen met de door de gemeente gehanteerde waarderingsmethode volgens de waarderingsficties.

Er heeft een tussentijdse herwaardering plaatsgevonden

De gemeente kan besluiten om kort na de verkoop van een WOZ object een hertaxatie plaats te laten hebben. Het is namelijk meer dan aannemelijk dat er ingrijpende verbouwingen plaatsvinden direct na de overdracht. Deze waardeverhogende elementen kunnen er vervolgens voor zorgen dat de WOZ-waarde hoger komt te liggen dan de verkoopprijs.

Waardebepaling bij huurwoningen

Bij huurwoningen wordt aangesloten bij de vastgestelde waarde van vergelijkbare koopwoningen waarbij eventuele verschillen, bijvoorbeeld op afwerkingniveau, worden gecorrigeerd.

Waarom is de verkoopprijs een relevant bezwaarargument

Ondanks eerder genoemde punten kan de verkoopprijs van een woning, zelfs als die na de waardepeildatum ligt, zeer goed fungeren als bezwaar argument. Het eigen verkoopcijfer is namelijk, behoudens uitzonderingen, de beste vergelijking die er is. Het hulpmiddel de vergelijkingsmethode staat daarmee buitenspel.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan:

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is