Vanaf 1 oktober 2015: Huurverlaging mogelijk door lagere WOZ-waarde

Per 1 oktober 2015 is het zover. De WOZ-waarde gaat een rol spelen in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Vanaf 1 oktober 2015 zijn namelijk punten die zijn toegekend in het kader van het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd, voor 25% afkomstig zijn van de WOZ-waarde van de huurwaarde van de sociale huurwoning.

Het voorgaande gaat vermoedelijk voor spanningen zorgen tussen huurders en verhuurders. De één is immers gebaat bij een hoge WOZ-waarde, de verhuurder, en de ander, de huurder bij een lage WOZ-waarde. Immers hoeft de huurder dan minder huur te betalen. De verhuurder mist echter inkomsten.

Als huurder kan je dan ook vanaf 1 oktober 2015 een beschikking bij de gemeente opvragen om bezwaar te maken tegen de te hoge WOZ-waarde. Huurders kunnen immers door de lagere WOZ-waarde bij de huurcommissie aankloppen en via deze procedure een lagere huur realiseren. Het is dan ook de verwachting dat huurders hier gebruik van gaan maken.

Wat de rol van de verhuurder dan wordt, is onzeker. Immers hebben zij ook een belang. Echter kan er maar één WOZ-waarde worden vastgesteld. Het is dan ook de vraag op welke wijze verhuurders moeten worden betrokken in de WOZ-procedure van de huurder. Immers hebben verhuurders ook een belang. Diverse partijen vragen zich dan ook af of de centrale overheid wel voldoende heeft stilgestaan bij de gevolgen van het meewegen van de WOZ-waarde bij een minder hoge huur.  We zullen dan ook moeten afwachten wat er na 1 oktober 2015 gaat gebeuren en of de geschatte effecten juist zijn en not last but least wat de neveneffecten zullen zijn van het kunnen realiseren van een minder hoge huur door een lagere WOZ-waarde van een sociale huurwoning. Wordt dan ook vervolgd.

 

 

 

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is