Toezegging staatssecretaris zonnepanelen buiten OZB

De staatssecretaris van Financiën: Menno Snel heeft toegezegd dat er wordt overwogen om zonnepanelen niet langer te betrekken in de onroerendzaakbelasting (OZB). Op grond van recente rechtspraak is het immers mogelijk om zonnepanelen bij de WOZ-waarde op te tellen. Het plan is om de kwestie van de zonnepanelen mee te nemen in de bouwstenen van een beter belastingstelsel. De verwachting is dat pas in 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel bekend zijn en er dan ook duidelijkheid is over de kwestie rond de zonnepanelen.

Echter, is er in 2020 vermoedelijk nog wel sprake van optelling van de zonnepanelen bij de WOZ-waarde.

Het betrekken van zonnepanelen in de OZB is al geruime tijd een heet hangijzer. Immers, wordt er geïnvesteerd in duurzame energie en wordt de burger daar vervolgens voor gestraft, terwijl het juist belangrijk is in duurzame energie te investeren. Het is dan ook in 2020 goed opletten of de zonnepanelen wel of niet bij de WOZ-waarde zijn meegerekend en u niet de dupe wordt van onbedoeld beleid. Ook is het vervolgens van belang of de zonnepanelen wel of niet duurzaam met de onroerende zaak zijn verenigd. Tenslotte is het van belang hoe oud de zonnepanelen zijn en wat ze opleveren. Ook die zaken worden (bijna) niet meegenomen in het vaststellen van de waarde van de zonnepanelen.

Meer informatie is te vinden op:

Zonnepanelen behoren tot de WOZ-waarde of toch niet?.

Heeft u vragen over zonnepanelen en de WOZ-waarde dan kunt u gerust contact opnemen met onze WOZ Juristen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is