Tijdsduur afhandeling WOZ dossiers

De looptijd van een WOZ bezwaarprocedure kan vrij lang zijn. Een bezwaarprocedure moet echter binnen één kalenderjaar worden afgerond anders kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen. Daarnaast is de duur van de bezwaarprocedure afhankelijk van de inhoud van het dossier. 

Uit onderzoek van de Waarderingskamer in 2013 is gebleken dat niet alle dossiers voor het einde van het jaar worden afgewikkeld. Tevens werd aangewezen dat de afhandelingstijd sterk afhankelijk was van enerzijds de door de gemeente getroffen voorbereidingen en anderszijds het dossier. Bij dossiers waar een aanvullende motivering was bijgeleverd, loopt de aflooptijd op. Voor dossiers waarbij een horen plaatsvond is nog meer tijd nodig om deze af te ronden. De bezwaarschriften die t/m half november zijn ontvangen, moeten in hetzelfde kalenderjaar afgehandeld zijn.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is