Termijn voor bezwaar WOZ

Elke woning eigenaar wordt op de hoogte gesteld van de WOZ-waarde via de WOZ beschikking en valt ieder jaar op de deurmat. Op de WOZ beschikking moet worden vermeld dat de belanghebbende een termijn van 6 weken na de dagtekening heeft waarbinnen er een bezwaar WOZ kan worden gemaakt. Dit bezwaar dient te gebeuren bij de gemeenteambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen ook wel de heffingsambtenaar genoemd.

Pro-forma bezwaar

Indien u van tevoren weet dat u niet aan deze termijn kunt voldoen, beschikt u over de mogelijkheid om een pro-forma bezwaar in te dienen. Dit zal u een paar weken uitstel opleveren. U kunt bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn om een bezwaar op te stellen door ziekte of afwezigheid. Een pro-forma bezwaar is een bezwaar waarin alleen de intentie om bezwaar te leveren wordt uitgesproken. Aanvulling en feitelijke argumentatie kunt u vervolgens op een later tijdstip aanleveren. Indien u een pro-forma bezwaar opstuurt krijgt u van de gemeente een bevestiging met daarin een nieuwe termijn om uw bezwaar verder te motiveren.

Te laat indienen bezwaar

Het is zeer onverstandig om een WOZ-bezwaar na de bezwaartermijn in te dienen. U bezwaar wordt dan niet ontvankelijk verklaard door de gemeente, hetgeen feitelijk inhoudt dat hij niet zal worden behandeld. Het is mogelijk om tegen dit besluit in te gaan indien u kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk gehouden kunt worden voor het te laat indienen van het bezwaar. In de praktijk blijkt het aantonen hiervan zeer lastig te zijn.

Laat u zich bijstaan door WOZ Juristen

Omdat het lastig is termijnen in de gaten te houden, de praktijk leert dat consumenten vaak te laat zijn met bezwaar maken, en het vaak lastig is om het bezwaar in te dienen omdat veel gemeenten strenge eisen stellen aan het versturen van bezwaarschriften raadt WozWaardeInfo u aan contact op te nemen met een van de WOZ Juristen die u kosteloos kunnen bijstaan en termijnen voor u bewaken en daarnaast de heffingsambtenaar van de gemeente op de juiste wijze aanschrijven. Immers accepteren veel gemeenten bijvoorbeeld geen e-mailberichten en ook andere communicatiemiddelen wijst de gemeente af waardoor u toch op tijd bent met het indienen van bezwaar maar de gemeente uw bezwaar toch mag weigeren. Het laten bijstaan door een WOZ Jurist wordt dan ook sterk geadviseerd.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

   

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is