Procedure onbezwaarde WOZ-waarde in Amsterdam

De onbezwaarde WOZ-waarde in Amsterdam geldt voor enkele tienduizenden woningen en betreft vooral woningen die vallen onder Overstapregeling en die pas na 2014 zijn (af)gebouwd.
De procedure die betrekking heeft op het verlagen van de onbezwaarde WOZ-waarde is geen bezwaar in de zin van de (Algemene wet bestuursrecht) Awb. De gemeente handelt namelijk als privaatrechtelijke partij. Ook is het van belang dat de onbezwaarde WOZ-waarde niet wordt vastgesteld door de heffingsambtenaar.

In de handleiding van de gemeente Amsterdam: ‘Onbezwaarde waarde, maatwerk BSQ en procedure van bedenkingen’, staat vermeld dat tegen de onbezwaarde WOZ-waarde wel bedenkingen kunnen worden geuit en meer specifiek voor de groep waarvan niet een of een niet bruikbare WOZ-waarde beschikbaar is.

De bedenkingen kunnen worden geuit tegen de onbezwaarde WOZ-waarde, de maatwerk BSQ en dan ook op de berekening van de BSQ.

Van belang daarbij is dat er al bedenkingen kunnen worden ingediend, terwijl de onbezwaarde WOZ-waarde nog niet eens vaststaat en is reeds op grond van de onbezwaarde WOZ-waarde die in het overstapportaal wordt genoemd. Op de overstapaanbieding, wanneer de onbezwaarde WOZ-waarde hetzelfde blijft als genoemd in het Overstapportaal, kunnen niet opnieuw bedenkingen worden ingediend.

De bedenkingen moeten uiterlijk zes weken voor het verlopen van de aanbieding worden ingediend.
De bedenkingen moeten in ieder geval beknopt, dus kort, bevatten waarom de onbezwaarde WOZ-waarde niet klopt en/of de maatwerk BSQ. Ook moeten de contactgegevens van de erfpachter worden vermeld.

Op de bedenkingen volgt vervolgens een reactie en kan per post of e-mail. De inhoudelijke reactie volgt, tenminste dat is het streven, binnen vier weken na de ingediende bedenkingen. De inhoudelijke reactie op de bedenkingen moet ook gebeuren door een medewerker van Grond & Ontwikkeling. De reactie van bedenkingen kan ook, slechts, met twee weken worden verlengd, wanneer binnen twee weken de Overstapaanbieding verloopt.

Wanneer de erfpachter het niet eens is met de reactie op de bedenkingen, kan de erfpachter zich wenden tot de rechter of tot de ombudsman. WOZ Juristen zijn van mening dat een dergelijke procedure niet voldoende waarborgen biedt en zijn reeds diverse proefprocedures gestart.

In sommige gevallen loont het dan ook een medebelanghebbende beschikking of herzieningsbeschikking op te vragen. Op die manier van de procedure van bedenkingen effectief ter discussie worden gesteld.

Neem contact op met de WOZ Jurist op wanneer u een vraag over uw onbezwaarde WOZ-waarde van uw woning en u bedenkingen wenst te maken en ook de procedure van bedenkingen zelf ter discussie te stellen. Ook vraagt de WOZ Jurist eerst de medebelanghebbende beschikking of ook wel herzieningsbeschikking voor u op.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om een beschikking op te vragen of niet.

Wilt u maatwerk advies voor uw onbezwaarde WOZ-waarde? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Heeft u verder vragen waarom de WOZ Jurist u kosteloos kan bijstaan. Kijk dan ook eens op:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is