Planschade en de WOZ-waarde

Planschade en de WOZ-waarde. Deze combinatie gaat steeds meer een rol spelen op de vraag wat hoogte van de planschade moet zijn en uiteindelijk wat de tegemoetkoming tot planschade zal zijn.

Steeds meer aanvragers van planschade doen dan ook een beroep op de waardedaling van de WOZ-waarde van twee opeenvolgende belastingjaren dan wel op grond van een WOZ-procedure, waarbij de WOZ-waarde is verlaagd op grond van de planologische maatregel.

Op grond van recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: de Afdeling, is gebleken dat er een (zware) motiveringsplicht is wanneer de planschade en de verlaging van de WOZ-waarde aanzienlijk van elkaar verschillen. Zelfs kan de WOZ-waarde van een woning van de buren, die bijvoorbeeld de woning pas recent hebben gekocht, en waarvan het eigen verkoopcijfer aanzienlijk lager is door de planologische maatregel, als argument worden gebruikt om een tegemoetkoming van planschade bij de gemeente, burgemeester en wethouders, aan te vragen.

Verschillen met de planschade taxaties zijn dat bij de WOZ-waarde gewaardeerd wordt op de waardepeildatum 1 januari 2019, belastingjaar 2020. De peildatum van de planschade komt dan ook niet altijd overeen. Gekeken moet worden of de waardepeildatum zich in het oude dan wel nieuw planologische regime bevindt. De WOZ-waarde komt tot stand op grond van de vergelijkingsmethode dan wel de modelmatige waardebepaling. Deze methode is exacter dan de ondoorzichtige niet transparante en onduidelijke taxaties van planschade taxateurs en dient duidelijk een voorkeur te hebben boven de planschadetaxatie. In planschade taxatierapporten is vaak sprake van een zeer summiere taxatieberekening en zelfs in sommige gevallen wordt zelfs door planschade taxateurs een bedrag genoemd die niet kan worden gecontroleerd, omdat deze niet inzichtelijk zijn gemaakt.

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde moet dat nadrukkelijk wel en is onlangs nog door de Hoge Raad: Black Box arrest Hoge Raad duidelijk verwoord.

Concrete voorbeelden zijn: agrarisch gebied maakt plaats voor woningbouwontwikkeling. Gedupeerden claimen planschade, omdat het uitzicht is verstoord, er vermindering van privacy is, er meer verkeer- en parkeeroverlast is en last but not least er veel meer geluidsoverlast is.

Meer informatie is te vinden op:

WOZ-waarde basis voor planschade !?.

In sommige gevallen loont het dan ook een medebelanghebbende beschikking of herzieningsbeschikking op te vragen.

Neem contact op met de WOZ Jurist op wanneer u een vraag over planschade en de WOZ-waarde heeft.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Heeft u verder vragen waarom de WOZ Jurist u kosteloos kan bijstaan. Kijk dan ook eens op:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is