Plan VNG mislukt

In 2015 treedt het nieuwe besluit proceskosten in werking. Het plan van de VNG die restricties wilde stellen aan de proceskostenvergoeding om de drempel voor burgers/ consumenten om bezwaar te maken via een professionele partij tegen een te hoge WOZ waarde is mislukt. De VNG had dan ook de wens dusdanige drempels op te werpen dat burgers/ consumenten minder snel een WOZ Jurist zouden kunnen inschakelen. Dat is spijtig te noemen. In plaats van meer energie te steken in het stimuleren van gemeenten betere WOZ waarden vast te laten stellen en bij gemeenten te benadrukken dat door goede dienstverlening bezwaar tegen de WOZ waarde kan worden voorkomen probeerde het VNG enkel maar een muur op te werpen in de vorm van beperkingen van de proceskostenvergoeding zodat het minder aantrekkelijk zou kunnen zijn een WOZ Jurist in te schakelen. Gelukkig is het plan van de VNG faliekant mislukt en moet de focus juist wel gaan naar betere kwaliteit en dienstverlening op het gebied van de Wet WOZ.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is