Periodieke waardeontwikkeling (woning)markt

Een zeer significant aantal van de WOZ bezwaren leunt op de argumentatie dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde hoger is dan de huidige marktwaarde van het WOZ-object. Dit populaire gegeven deed haar intrede aan het begin van de kredietcrisis in 2008 en veel professionele WOZ bureaus nemen het argument mee in de promotie van hun dienstverlening. De vooronderstelling dat een dergelijk argument grote kans van slagen zou hebben in het succesvol verlagen van de WOZ-waarde is echter veelal gestoeld op een verkeerde aanname.

Met wijzigingen na waardepeildatum wordt geen rekening gehouden

Uw huidige WOZ-waarde is vastgesteld naar de waardepeildatum van 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Doordat met verkopen die een jaar na de waardepeildatum zijn gerealiseerd op grond van de geldende Wet waardering onroerende zaken geen rekening gehouden mag worden, is het niet altijd zeker dat u een WOZ-waarde ontvangt die juist is en is vastgesteld op de economische waarde. Echter is een waardestijging of daling geen juist argument.

Via het CBS worden de waardeontwikkelingen per provincie op een aansprekende visuele manier weergegeven. Het CBS biedt allerlei manieren om inzicht te krijgen in de waardeontwikkelingen waarvan onderstaande afbeelding er één is. Let op: de huidige periode staat geselecteerd op vandaag, terwijl u de waardepeildatum moet selecteren. Dat is 1 januari van het voorgaande jaar. U kunt tevens een selectie van het woningtype maken. Denk aan appartement, tussenwoning, hoekwoning etc. Door met de muis boven de kaart te hangen ligt het specifieke percentage van de gemeente op.

De beste manier om om te gaan met de waardeontwikkeling

In een taxatieverslag kan de waardeontwikkeling van woningen per gemeente of landelijk worden meegegeven. Des te groter de regio, des te onnauwkeuriger dit gegeven is om te bepalen of de WOZ-waarde van uw individuele woning juist is. Tussen provincies en gemeenten kunnen in het huidige economische klimaat, procenten verschil zitten in de waardeontwikkeling.

Een bezwaarargument baseren op een generiek cijfer zoals de waardeontwikkeling zal in de meeste gevallen kunnen worden ontkracht door het veel sterker gegeven als de referentiepanden of specifieke object- en omgevingenskenmerken. U doet er om die reden verstandig aan de periodieke waardeontwikkeling te gebruiken als graadmeter dat mogelijk vervolgonderzoek nuttig kan zijn.

Is er een sterke afwijking tussen het cijfer van uw gemeente en uw eigen woning, ga dan na waar dit aan zou kunnen liggen:

 • Zijn de aangeleverde referentiepanden een onjuiste afspiegeling van de hoogte van de WOZ-waarde?
 • Heeft de gemeente bij de bepaling van de WOZ-waarde object- en/of omgevingskenmerken over het hoofd gezien?
 • Heeft u recentelijk een eigen taxatie laten doen (bijvoorbeeld in het licht van de erfbelasting)?
 • Beschikt u over koopsominformatie van recentelijk verkochte panden die veel lager liggen dan uw WOZ-waarde?

De waardeontwikkeling van de woningmarkt is geen sterk argument

WOZ Jurist mr. A. Bakker geeft aan waarom consumenten er voor moeten waken om de waardeontwikkeling van de woningmarkt op te nemen in een bezwaarargument. Volgens zijn ervaring vormt dit argument in een significant aantal van de bezwaren een onderdeel terwijl ze nog nooit tot een succesvolle verlaging van de WOZ-waarde heeft geleid:

De economische crisis heeft inderdaad effect op de woningmarkt gehad. Inmiddels zijn de huizenprijzen in de meeste regio’s in Nederland weer gestegen. Echter zijn er per regio nog steeds grote verschillen. Enkel geeft een daling of stijging van WOZ-waarde aanleiding nog eens goed naar de WOZ waarde van uw woning te kijken. Neem bij twijfel contact op met een WOZ Jurist. Waarom niet zult u zich afvragen?  Het antwoord is dat gemeenten de WOZ-waarden baseren op verkoopcijfers: gerealiseerde verkooptransacties. Wanneer een woning rond de waardepeildatum 1 januari 2016 is verkocht, wordt geacht dat stijgingen of dalingen van de waarde ook zijn invloed heeft op dat gerealiseerde verkoopcijfer en er dus rekening mee is gehouden.

mr. A. Bakker – WOZ Juristen

Accepteer cookies statistieken, marketing om deze video te bekijken.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is