OZB stijgt in 2015 meer dan afgesproken!

Tegen afspraken in, is de OZB, onroerendzaakbelasting, jammer genoeg, sterker gestegen dan verwacht. De Rijksoverheid had namelijk een maximum van 3% gesteld waarmee de OZB zou kunnen stijgen. De OZB is echter gemiddeld met 3,4% gestegen aldus Vereniging Eigen Huis die een onderzoek heeft laten uitvoeren door Marlyse Research.

Het onderzoek laat extreme OZB-verhogingen zien. In het Muiden is de OZB bijvoorbeeld met maar liefst 44% gestegen. Ook Veendam en Boekel lopen flink uit de pas met een stijgingen van respectievelijk 33% en 30%.

Uiteraard zijn voornoemde voorbeelden wel uitzonderingen op de regel en is niet in alle gemeenten de OZB in die mate gestegen dat sprake is van een stijging van tientallen procenten maar toch is de tendens gezet.

Gemeenten waar de OZB sowieso behoorlijk is, zijn: Oldambt ruim 0,25%, Eemsmond ruim 0,22%,  Dongeradeel ruim 0,22%, Lelystad ruim 0,2%, Borger-Odoorn ruim 0,2%, Het Bildt ruim 0,2%, Arnhem 0,2%, Delfzijl ruim 0,19%, Kerkrade ruim 0,19 %, Lingewaard ruim 0,19%, Landgraaf 0,18%, Heumen ruim 0,17%, Leiden ruim 0,17%,  Beuningen ruim 0,17 %, Enschede ruim 0,17%, Leerdam ruim 0,15%, Boekel ruim 0,15%  en Terneuzen ruim 0,14%.

Het tarief is overigens bijvoorbeeld 0,1% van de WOZ-waarde van een woning. Bij een woning met een WOZ-waarde van 250.000,- euro betaalt een huizenbezitter een OZB belasting van 250,- euro.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat gemeenten door de nog steeds dalende WOZ-waarden, alhoewel een en ander zich stabiliseert en er ook stijgingen zijn van WOZ-waarden, gemeenten extra inkomsten willen genereren door ter compensatie maar OZB tarieven te verhogen. Een veel gehoorde kreet is dan ook: ‘ Mijn WOZ-waarde daalt maar de OZB niet’.

In ieder geval blijkt temeer dat huizenbezitters het slachtoffer zijn van de financiële tekorten van gemeenten. Een aantal gemeenten heeft bijvoorbeeld in ‘ de goede tijd’ flink wat grond gekocht in de verwachting dat er behoorlijk wat opbrengsten door zouden kunnen worden gegenereerd. Echter zitten veel gemeenten door deze grondaankopen juist in de financiële problemen. De rekening van deze problemen komt vervolgens bij de huiseigenaren terecht. Oneerlijk!

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is