OZB omhoog door kosten (jeugd)zorg

De vraag die in recente media wordt gesteld, is waar de hoge stijging van de OZB toch vandaan komt. Het juiste antwoord wordt echter niet gegeven.

De OZB, de belasting die gemeente kunnen heffen, op grond van de WOZ-waarde is namelijk vooral gestegen door extra taken van de lokale overheid. De OZB gaat om die reden in 2020 met gemiddeld met 4% omhoog. Dat percentage is twee keer zo hoog als in 2019. Ook is de 4% aan OZB stijging veel meer dan de verwachte inflatie van 1,3% van het CPB.

De voornaamste reden van de flinke OZB stijging is dat gemeenten steeds meer geld nodig hebben voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De kosten voor zorg en ook jeugdzorg zijn de belangrijkste reden dat de OZB flink is gestegen.

De vraag die aan de orde moet komen is; of de huiseigenaar op moet draaien voor de extra kosten in de (jeugd)zorg. Vooral in gemeenten als Nijmegen, waar de huurder wordt ontlast, is de OZB hoog. De huiseigenaar betaalt dan ook teveel.

Gemeenten verwachten verder, volgens het CBS, 10,8 miljard meer aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Volgens het CBS is dat 6,3% meer dan in 2019.

Conclusie is dan ook dat de OZB en gemeentelijke heffingen in het algemeen vooral stijgen door kosten in de (jeugd)zorg. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Hoe worden die extra kosten opgevangen? De zorg is dan ook dat de WOZ-waarden met minder mankracht worden vastgesteld. Die ontwikkeling zou kunnen leiden tot meer bezwaren tegen een te hoge WOZ-waarde en is een gevolg van en niet de oorzaak van de toegenomen kosten. Het is dan ook aan te raden de WOZ-waarde van uw woning dit jaar goed in de gaten te houden.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met onze WOZ Juristen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is