OZB nieuws

De WOZ beschikkingen zijn er nog niet. De OZB voor 2020 is in veel gemeenten al wel onderwerp van gesprek. Hierbij een korte rondvlucht door Nederland.

Goed nieuws voor de gemeente Noordenveld. De door de gemeente Noordenveld voorgestelde verhoging van de OZB van 6% gaat niet door. Reden is een meevaller. Het college van B & W concludeerde namelijk tijdens de begrotingshandeling dat er een rekenfout was gemaakt van € 162.000.

Bij de gemeente Borne kan de OZB juist met 20% stijgen. Reden is om de verbouwing van de sporthal ’t Wooldrik te kunnen financieren. Verder worden de inkomsten uit de OZB besteed aan onderwijshuisvesting en infrastructuur. De OZB in de gemeente Borne kan dus juist fors omhoog gaan.

In de gemeente Vlissingen is het juist de nationale overheid die een hoger OZB tarief wil opleggen. Vlissingen is immers een zogenaamde artikel 12 gemeente en staat onder curatele van de nationale overheid. Volgend jaar moet het OZB tarief in die gemeente met maar liefst 150% omhoog. Het gemeentebestuur van Vlissingen wil echter maar tot 140% gaan om de burgers van Vlissingen te sparen.

De inwoners van de gemeente Apeldoorn kunnen ook rekenen op een hogere OZB. De gemeente Apeldoorn heeft een tekort van miljoenen op zorgtaken. De gemeente heeft immers tegenwoordig de taak om hulp aan kinderen en jongeren te moeten bieden. Om die reden is de OZB verhoogd. De gemeente Apeldoorn voelt zich in de steek gelaten door de landelijke politiek.

De gemeente Emmen is ook een opvallende gemeente. In die gemeente gaat de OZB na 5 jaar weer omhoog. Het gaat om totaal 3%. Overigens valt de OZB verhoging in de gemeente Emmen mee in vergelijking tot bijvoorbeeld de gemeente Vlissingen en andere gemeenten.

Het college van B&W van de gemeente Dongen is van plan de OZB met 10% tot en met 15% te laten stijgen. Eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden krijgen zelfs te maken met een stijging van 50%. Bij de gemeente Dongen vormt zorg de grootste kostenpost.

In de gemeente Renswoude stijgt de OZB met 11,5%. Ook in de gemeente Renswoude zijn de hogere kosten voor Wmo en bijvoorbeeld jeugdzorg de reden dat de OZB wordt verhoogd. Ook de gemeente Westerveld verhoogt om die reden wellicht de OZB met 24,7% en de gemeente Wijchen met ongeveer 10%.

Datzelfde geldt voor de gemeente Wageningen waar de OZB met 12,25% wordt verhoogd.

Kortom in een flink aantal gemeenten stijgt de OZB flink. Wij houden u op de hoogte van het OZB nieuws.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is