Onbezwaarde WOZ-waarde en procedure van bedenkingen deugt niet!

De totstandkoming van de onbezwaarde WOZ-waarde en de daarop volgende procedure deugt niet. Sprake is van te weinig waarborgen. Niet kan een volwaardig bezwaar worden ingediend. Slechts kunnen bedenkingen worden geuit. Niet kan bijvoorbeeld worden gehoord, maar kan slechts informeel en per e-mail worden gereageerd. Voorgaande is in strijd met de grondwet en Europees recht. Ook is het goed om te constateren dat er al een goede procedure voorhanden is, namelijk de bezwaarprocedure die bij een normale WOZ-procedure van toepassing is. De bezwaarprocedure geeft recht op aanvullende informatie op welke wijze de WOZ-waarde is berekend, waarbij verder alle bezwaarpunten inhoudelijk moeten worden behandeld en wordt bij de hoorzitting de zaak weer opnieuw bekeken. Het slechts indienen van bedenkingen en het daarna inschakelen van de restrechter en de Ombudsman, waarbij u veel minder waarborgen heeft, is dan ook onvoldoende.

Wenst u meer te weten over de onbezwaarde WOZ-waarde en het volgen van de juiste procedure?

Neem vrijblijvend contact op met onze WOZ Juristen, zodat deze u nader kunnen adviseren.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is