Meerdere aanslagen en de WOZ-waarde

In het algemeen ontvangt u voor een woning en het perceel, namelijk voor: het object: één belastingaanslag opgelegd, gecombineerd met de WOZ-waarde. Er zijn echter een aantal gevallen waarbij u meerdere aanslagen kunt ontvangen. Dit kan in het geval wanneer er ruimtes in de woning zijn die als aparte/zelfstandig object kunnen worden gezien. Een voorbeeld is wanneer het object zelfstandig kan worden verhuurd. Tevens zou het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld een parkeerplaats of garage dusdanig ver van de woning is verwijderd dat er van uit wordt gegaan dat deze niet onder hetzelfde object worden geschaard. Men noemt dit ook wel objectafbakening.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

 

 

Accepteer cookies statistics, marketing om deze video te bekijken.

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is