De totstandkoming van de onbezwaarde WOZ-waarde en de daarop volgende procedure deugt niet. Sprake is van te weinig waarborgen. Niet kan een volwaardig bezwaar worden ingediend. Slechts kunnen bedenkingen worden geuit. Niet kan bijvoorbeeld worden gehoord, maar kan slechts informeel en per e-mail worden gereageerd. Voorgaande is in strijd met de grondwet en Europees recht. […]

Vrijstellen zonnepanelen goed alternatief?

27 januari 2021 (16:19) | Nieuws | Adam Bakker

Het speelt al enige tijd: waarom worden zonnepanelen belast in de lokale heffingen? Zonnepanelen plaatsen is, immers, een duurzame investering en is dan ook goed voor het milieu. Zonnepanelen vrijstellen van OZB dan wel de WOZ-waarde brengen volgens de Minister echter een aantal uitvoeringsvraagstukken met zich mee. De mogelijke oplossingen zijn de zonnepanelen wel mee […]

Zonnepanelen alsnog vrijgesteld van OZB?

14 november 2020 (00:21) | Nieuws | Adam Bakker

Opnieuw is er de mogelijkheid dat zonnepanelen worden vrijgesteld van OZB (Onroerende zaakbelasting). Nadat de toezegging van voormalig staatssecretaris van Financiën: Menno Snel niet is nagekomen, gaat nu minister Ollongren zich alsnog inspannen voor een vrijstelling op zonnepanelen. Een vrijstelling van zonnepanelen is zeer welkom, omdat er een duurzaamheidsinvestering wordt gedaan en desondanks toch nog […]

Funderingslabel tijdelijk stopgezet

13 november 2020 (08:49) | Nieuws | Adam Bakker

Het funderingslabel van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), dat zich in de testfase bevond, is weer van de baan. Veel gegevens van panden klopten niet en zorgden voor veel onbegrip bij de betrokken partijen. Halverwege 2021 wordt een nieuwe poging ondernomen om het funderingslabel te lanceren. Tegelijkertijd blijven de problemen rondom slechte funderingen zich opstapelen. […]

Funderingslabel in de maak

22 oktober 2020 (19:29) | Nieuws | Adam Bakker

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) ontwikkelt een funderingsrisicomodel. Doormiddel van het gebruiken van landelijke gegevens zoals gegevens van woningen in combinatie met de ondergrond en het grondwaterpeil kan een risicobepaling worden gedaan. Het label zal uit Funderingslabel A tot en met E bestaan. Funderingslabel A betekent dat er geen verhoogd risico is. Funderingslabel B […]

In Amsterdam is het een belangrijk onderwerp: de eeuwigdurende erfpacht. Bij eeuwigdurende erfpacht betaalt de erfpachter voor het gebruik van de grond. Erfpacht is dan het beste te vergelijken met huur. De grond wordt als het ware gehuurd van de gemeente: de erfpachtgerechtigde. De WOZ-waarde van belastingjaar 2015, met waardepeildatum 1 januari 2014 is grondslag […]

Verdubbelt de OZB in 2021?

21 april 2020 (09:30) | Nieuws | Adam Bakker

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden: COELO heeft de alarmbel geslagen. In 2021 kan de OZB in een aantal gemeenten verdubbelen. Oorzaak. De Corona crisis. Gemeenten lopen inkomsten mis door minder toeristenbelasting en parkeerheffingen. Toeristen blijven weg uit Amsterdam, maar ook Texel, in Zeeland, zoals Veere, en in tal van […]

WOZ-waarde appartementen te hoog door foute optelsom

19 februari 2020 (14:01) | Nieuws | Adam Bakker

Iedere appartementseigenaar heeft er wel eens mee te maken, namelijk met de vereniging van eigenaren. Ook wel de VvE genoemd. De VvE is er om het onderhoud van alle appartementen op peil te houden. Om die reden beschikt de VvE over een reservefonds. Het reservefonds staat niet ter beschikking van elke eigenaar maar voor het […]

OZB omhoog door kosten (jeugd)zorg

1 februari 2020 (14:29) | Nieuws | Adam Bakker

De vraag die in recente media wordt gesteld, is waar de hoge stijging van de OZB toch vandaan komt. Het juiste antwoord wordt echter niet gegeven. De OZB, de belasting die gemeente kunnen heffen, op grond van de WOZ-waarde is namelijk vooral gestegen door extra taken van de lokale overheid. De OZB gaat om die […]

OZB nieuws

5 november 2019 (22:00) | Nieuws | Adam Bakker

De WOZ beschikkingen zijn er nog niet. De OZB voor 2020 is in veel gemeenten al wel onderwerp van gesprek. Hierbij een korte rondvlucht door Nederland. Goed nieuws voor de gemeente Noordenveld. De door de gemeente Noordenveld voorgestelde verhoging van de OZB van 6% gaat niet door. Reden is een meevaller. Het college van B […]

Houtstoken kan invloed hebben op de WOZ-waarde

30 september 2019 (14:19) | Nieuws | Adam Bakker

Stelt u zich eens voor u heeft een buurman die hout stookt. Uw buurman stookt echter niet alleen maar droog hout, maar ook niet brandhout. Het gevolg is dat u hinder ondervindt van het houtstoken. In sommige gevallen kan het houtstoken overlast veroorzaken. En op zo’n manier dat elke willekeurige objectieve koper er ook last […]

WOZ-waarde nog meer in beeld door afschaffen Wet Hillen

14 augustus 2019 (19:22) | Nieuws | Adam Bakker

Door het afschaffen van de Wet Hillen komt de WOZ-waarde nog meer in beeld bij diegene die de hypotheek van de woning heeft afgelost. Het al dan niet geheel aflossen van de hypotheek van uw woning betekende namelijk tot voor kort dat u minder belasting hoefde te betalen in verhouding tot diegene de nog wel […]

WOZ-waarde agrarische objecten vaak niet correct

17 juli 2019 (11:14) | Nieuws | Adam Bakker

De WOZ-waarde van agrarische objecten wordt op grond van verschillende redenen vaak niet juist vastgesteld. De voornaamste reden is dat de taxatie vooral van achter het bureau plaatsvindt en de WOZ-waarde wordt uitgerekend aan de hand van een standaard tabel van de landelijke taxatiewijzer. Het enkel toepassen van deze taxatiewijzer brengt vaak met zich mee […]

Toezegging staatssecretaris zonnepanelen buiten OZB

20 juni 2019 (14:27) | Nieuws | Adam Bakker

De staatssecretaris van Financiën: Menno Snel heeft toegezegd dat er wordt overwogen om zonnepanelen niet langer te betrekken in de onroerendzaakbelasting (OZB). Op grond van recente rechtspraak is het immers mogelijk om zonnepanelen bij de WOZ-waarde op te tellen. Het plan is om de kwestie van de zonnepanelen mee te nemen in de bouwstenen van […]

Erfpachtcorrectie Amsterdam is niet correct

27 april 2019 (23:47) | Nieuws | Adam Bakker

Stel u woont in Amsterdam. Dan is het goed mogelijk dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat de erfpachtcorrectie niet correct is. De rechtbank Amsterdam heeft, namelijk vastgesteld dat de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam voor de te bepalen erfpachtcorrectie slechts een beperkt onderzoek als uitgangspunt neemt. Het onderzoek betreft het […]

Berekening WOZ waarde van woning voortaan openbaar

11 april 2019 (22:23) | Nieuws | Adam Bakker

Sinds 2018 moeten heffingsambtenaren van gemeenten dan wel belastingsamenwerkingsverbanden laten zien op welke manier de WOZ-waarde is berekend. De Hoge Raad heeft aangegeven dat anders ongelijkheid van procespartijen ontstaat. De berekening moet verder inzichtelijk en controleerbaar zijn, zodat een belanghebbende daarop kan reageren zoals in de vorm van een bezwaarschrift. Het voordeel van het verstrekken […]

Erfbelasting de meest gehate belasting van Nederland

3 april 2019 (22:00) | Nieuws | Adam Bakker

Het kan u overkomen. Een dierbare valt weg. Een periode van rouw en afscheid begint. Echter, komen er naast rouw en verwerking ook nog allerlei andere zaken op u af. Uw dierbare laat u bijvoorbeeld zijn/haar woning na. U ontdekt vervolgens dat u veel erfbelasting moet betalen. Teveel. U denkt: hoe kan dat? Waarop is […]

Waarderingskamer geeft Amsterdam onvoldoende

27 maart 2019 (21:08) | Nieuws | Adam Bakker

De waarderingskamer is niet tevreden over de wijze waarop de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam de WOZ-waarde vaststelt. De uitvoering moet dan ook beter. De vaststelling wordt gedaan aan de hand van de vergelijkingsmethode. Bij deze methode worden verkoopcijfers van andere woningen gebruikt en worden deze vergeleken met de woning in kwestie. Echter, worden deze […]

Door de Wet verbetering rechtsbescherming WOZ kan er voor erfgenamen veel gaan veranderen. Erfgenamen moeten, hoe onjuist de WOZ-waarde ook is, toch over die WOZ-waarde erfbelasting betalen en kan duizenden euro’s teveel zijn. Wanneer de Wet verbetering rechtsbescherming WOZ namelijk wordt doorgevoerd, geeft dat problemen wanneer het gaat om de rechtsbescherming van burgers die erfbelasting […]

Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde en te hoge WOZ-waarde

11 oktober 2015 (14:24) | Nieuws | Adam Bakker

Bezwaar indienen tegen een te lage WOZ-waarde is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk. Vanaf 1 oktober 2015 kan ook wanneer er vermoeden is dat de WOZ-waarde te laag is vastegesteld, bezwaar worden gemaakt en een verzoek worden gedaan de WOZ-waarde te verhogen. Voortaan zal dan ook niet enkel gesproken over waardedrukkende factoren, negatieve liggingsfactoren en […]

Per 1 oktober 2015 is het zover. De WOZ-waarde gaat een rol spelen in het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. Vanaf 1 oktober 2015 zijn namelijk punten die zijn toegekend in het kader van het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd, voor 25% afkomstig zijn van de WOZ-waarde van de huurwaarde van de […]

OZB stijgt in 2015 meer dan afgesproken!

4 maart 2015 (17:39) | Nieuws | Adam Bakker

Tegen afspraken in, is de OZB, onroerendzaakbelasting, jammer genoeg, sterker gestegen dan verwacht. De Rijksoverheid had namelijk een maximum van 3% gesteld waarmee de OZB zou kunnen stijgen. De OZB is echter gemiddeld met 3,4% gestegen aldus Vereniging Eigen Huis die een onderzoek heeft laten uitvoeren door Marlyse Research. Het onderzoek laat extreme OZB-verhogingen zien. […]

WOZ beschikkingen 2015 worden verzonden

22 februari 2015 (23:31) | Nieuws | Adam Bakker

De meeste WOZ beschikkingen vallen in 2015 binnenkort bij u weer op de deurmat. Een aantal gemeenten zoals Rotterdam en Spijkenisse heeft de beschikkingen reeds verzonden. De laatste beschikkingen moeten wettelijk gezien op 28 februari 2015 zijn verstuurd. In 2015 staan de WOZ juristen u weer met raad en daad bij en kunnen namens u bezwaar maken […]

Is het Energielabel van uw woning uit de lucht gegrepen?

27 januari 2015 (00:20) | Nieuws | Adam Bakker

In 2015 ontvangen vermoedelijk 5 miljoen huiseigenaren een voorlopig energielabel op de deurmat.  De meest energiezuinige woningen krijgen een A+++. Minst zuinige woningen krijgen een G. Een energielabel is vervolgens 10 jaar geldig. Het voorlopig energielabel kan echter niet juist zijn. Zo zijn er berichten dat jaren dertig woningen die voorzien waren van dubbel glas […]

Huiseigenaar blijft melkkoe OZB

18 december 2014 (01:06) | Nieuws | Adam Bakker

In 2015 stijgt het OZB tarief met 3,3% zo heeft het CBS op 17 december 2014 bekendgemaakt.  Het CBS baseert de stijging van 3,3% op de begrotingen van 393 gemeenten. Alhoewel het CBS het een geringe toename noemt, betekent het in absolute getallen  toch een stijging van 116 miljoen euro. Ook benoemt het CBS niet […]

Erfbelasting is meer dan dubbele belasting!

13 december 2014 (12:11) | Nieuws | Adam Bakker

Erfbelasting ook wel voor 2010 successierecht genoemd is een oneerlijke belasting. Over een erfenis is immers al belasting betaald.  Jarenlang hebben mensen al belasting zoals inkomstenbelasting betaald en het geld dat overbleef, is, veelal door zuinig te leven, langzaamaan bij elkaar gespaard. Over dat al lang gespaarde geld moet echter ook nog eens erfbelasting worden […]

Zit de huizenmarkt in de lift?

7 december 2014 (16:21) | Nieuws | Adam Bakker

Ogenschijnlijk wijst alles erop dat huizenprijzen weer zullen gaan stijgen. Is dat ook zo? Is dan een terechte vraag. Immers kan de huidige stijging van huizenprijzen ook komen doordat potentiële kopers  na jarenlang uitstel nu hun kans schoon zien om een huis te kopen. In 2014 kan immers tot   € 100.000,- belastingvrij kan worden geschonken […]

WOZ beschikking in 2015 belangrijk voor huurders

27 november 2014 (02:02) | Nieuws | Adam Bakker

Vanaf 1 juli 2015 moeten huurders op de hoogte van de WOZ-waarde van de gehuurde woning gaan letten. Het (woningwaarderingsstelsel) WWS wordt namelijk aangepast. De categorieën woonomgeving en woonvorm worden afgeschaft. In plaats daarvan komt de WOZ-waarde die voor een kwart (25%) gaat meewegen in het punten totaal van het WWS. Ook de schaarstepunten (Donnerpunten) […]

Plan VNG mislukt

6 november 2014 (09:44) | Nieuws | Adam Bakker

In 2015 treedt het nieuwe besluit proceskosten in werking. Het plan van de VNG die restricties wilde stellen aan de proceskostenvergoeding om de drempel voor burgers/ consumenten om bezwaar te maken via een professionele partij tegen een te hoge WOZ waarde is mislukt. De VNG had dan ook de wens dusdanige drempels op te werpen dat burgers/ consumenten […]

WOZ 2014 gaat van start

17 februari 2014 (23:57) | Nieuws | Christiaan

Ook in 2014 helpen de WOZ juristen u weer tegen onnodig hoge WOZ waarden. Heeft u de WOZ beschikking ontvangen van de gemeenten en bent u van mening dat die waarde te hoog is? Laat dan een van de WOZ juristen uw bezwaar opstellen en/of beroep aantekenen. Wij pakken het voor 2014 een tikje anders […]

Een eigen WOZ Youtube kanaal

6 februari 2013 (23:10) | Nieuws | Christiaan

WozWaardeInfo innoveert continu door. Ons WOZ Youtube kanaal helpt de bezoekers om niet alleen in tekst, maar ook in beeld en geluid kennis te verkrijgen. Wij faciliteren hierbij de WOZ juristen en laten hen zelf aan het woord; zij zijn immers de experts die u kunnen helpen. Bekijk hier de filmpjes op ons Youtube kanaal […]

Uit cijfers van RTL-Z blijken steeds meer consumenten er voor te kiezen om hun bezwaar af te laten handelen door gespecialiseerde WOZ-bureaus. In het laatste jaar is het marktaandeel van deze bureaus verdrievoudigd van 4 naar 12%. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt deze tendens te betreuren omdat WOZ bureaus de neiging hebben meer tijd […]

WOZ bezwaar ook dit jaar via mobiel

13 december 2012 (23:52) | Nieuws | Christiaan

WOZ bezwaar mobiel

Ook dit jaar zal u via WozWaardeInfo uw WOZ bezwaar via de mobiel in kunnen sturen. Deze unieke dienstverlening biedt als enige in heel Nederland de mogelijkheid om in een paar minuten uw WOZ dossier digitaal aan te maken om vervolgens met één druk op de knop up te loaden. Mobiele WOZ dossier dienstverlening anno […]

WOZ-waarde wordt openbaar

5 november 2012 (15:08) | Nieuws | Christiaan

De WOZ-waarde van panden die voor tenminste 70% als woning worden gebruikt, wordt openbaar. Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, kan de WOZ-waarde van een woning kosteloos inzien in een centraal WOZ-register. Dat blijkt uit het voorstel Wijziging van Wet waardering onroerende zaken dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiermee heeft het belang […]

Twijfelt u of u bezwaar wilt maken? Het is belangrijk om deze beslissing niet te lang te laten wachten. Bezwaren dienen namelijk binnen 6 weken na dagtekening van de brief van de gemeente te zijn ingediend. Voor gratis ondersteuning door onze juristen is het daarom van groot belang dat de WOZ dossiers tijdig bij ons […]

De BezwaarWOZ app die onlangs uitkwam voor iPod en iPhone is sinds 28 feb 2012 nu ook te gebruiken door iPad gebruikers. U vindt de BezwaarWOZ app in de Apple AppStore. Doordat de iPad een groot scherm heeft krijgt u een nog beter beeld van de status van uw dossier. Alle functionaliteit die u vanuit […]

Een van de doelstellingen die WozWaardeInfo probeert te bereiken is om huiseigenaren in Nederland te informeren over de mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken tegen de WOZ. Veel eigenaren nemen de WOZ waarde die op de WOZ beschikking staat namelijk voor zoete koek, maar realiseren zich niet dat zij het recht hebben om de waarde te […]

WozWaardeInfo kijkt met plezier terug naar de afgelopen dagen… Naast de grote hoeveelheid gebruikers die onze BezwaarWOZ app heeft geinstalleerd is er ook zeer veel tamtam ontstaan via Social Media. Hieronder vindt u een greep uit de reacties die wij hebben mogen ontvangen. Contact  

Na 4 dagen blijkt de primeur op het gebied van mobiel bezwaar maken tegen de WOZ een groot succes. Uit onderzoeksresultaten van Apple blijkt dat de WozWaardeInfo applicatie op de eerste dag (22 feb 2012) werd geinstalleerd op 1834 devices. Dit is mede te danken aan de aandacht die de primeur heeft gekregen van de iPhoneclub en Frankwatching. Huizenbezitters blijken de […]

Op 24 februari 2012 hebben wij het persbericht ‘Fiscaal voordeel mogelijk door woz-bezwaar via mobile app’ gepubliceerd. Klik hier om het persbericht te lezen. Contact  

Met de iPhone bezwaar maken tegen de WOZ

24 februari 2012 (20:54) | Nieuws | Christiaan

Veel huizeneigenaren zijn het ieder jaar oneens met de hoogte van de WOZ waarde die is toegekend door de gemeenten, maar velen laten de waarde uiteindelijk toch maar voor wat het is. Huiseigenaren die niets doen tegen een te hoge WOZ lopen fiscale  schade op. Met behulp van de BezwaarWOZ iPhone applicatie helpen wij u […]

Q-music beoordeelt de BezwaarWOZ app met eindcijfer 8.5

23 februari 2012 (21:11) | Nieuws | Christiaan

Tijdens het radio programma van Jeroen van Inkel op Q-Music radio werden vandaag 3 apps besproken doorAPP-man Geerten Hooff van TaF media; de KiesKeurig app, de BezwaarWOZ app en de Partogram app. Na het bespreken van de mogelijkheden die de apps te bieden hebben concluderen APP-man en Jeroen van Inkel tezamen dat de BezwaarWOZ app het hoogst […]

Huizenbezitters ontvangen aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ waarde van de gemeente. De WOZ waarde van uw huis is een grondslag voor de waterschapsheffingen, OZB, inkomstenbelasting en de erfbelasting die u betaalt. Indien u vindt dat de WOZ waarde te hoog is dan kan de BezwaarWOZ iPhone app u helpen om de […]

WOZ bezwaar maken; zelf doen of laten doen Als u het niet eens bent met de WOZ beschikking die u heeft ontvangen dan heeft u twee opties; u kunt zelf bezwaar maken en u kunt gebruik maken van betaalde of gratis hulp van juristen. In dit onderzoek tonen wij de resultaten die onze klanten hebben […]

Het blijkt dat veel huis eigenaren hun rechten niet goed kennen omtrent de wijze waarop WOZ bezwaren dienen te worden afgehandeld. Het resultaat is hierdoor vaak dat de burger in sommige gemeenten met een kluitje in het riet worden gestuurd en niet krijgen waar zij recht op hebben. In 2011 gebruikten veel huiseigenaren onze website […]

40% lagere WOZ waarde door bodemverontreining

27 januari 2012 (21:01) | Nieuws | Christiaan

Het gerechtshof in Amsterm bepaalt in deze uitspraak dat het aanwezig zijn van bodemverontreiniging inderdaad een terechte reden is om een waardevermindering toe te kennen van 40% van de oorspronkelijk (zonder waardecorrectie) vastgestelde WOZ waarde. De initiele WOZ beschikking van € 426.095 bleek dus onjuist en precies om daarom dient de WOZ-waarde te worden verlaagd […]

WOZ bezwaar in Rotterdam vanaf nu mogelijk

25 januari 2012 (21:02) | Nieuws | Christiaan

Het is altijd weer spannend welke grote gemeente als eerste de WOZ beschikkingen de deur uit stuurt. Dit jaar is Rotterdam een van de eerste gemeenten die haar burgers informeert over de WOZ waarde van de woningen met peildatum 2013. Net als in de voorgaande jaren heeft Rotterdam ook dit jaar de WOZ beschikkingen dus […]

WOZ-waarde wordt openbaar

28 december 2011 (21:03) | Nieuws | Christiaan

De WOZ-waarde van woningen wordt openbaar. Bovendien gaan gemeenten vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen wordt het voor huizenbezitters makkelijker inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aangekondigd. Het voornemen van Weekers is een […]

WOZ-waarde beter te vergelijken

27 december 2011 (10:52) | Nieuws | Christiaan

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar de taxatieverslagen op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen, wordt het voor huizenbezitters makkelijker om inzicht te krijgen in de waardebepaling van de eigen woning. Dat schrijft staatssecretaris Weekers in een brief aan de […]

Landelijk loket Woz-gegevens

29 april 2011 (10:54) | Nieuws | Christiaan

Er komt een landelijke voorziening voor gegevens van onroerende zaken. Het ministerie van Financiën betaalt de bouw van deze LV Woz (Wet waardering onroerende zaken). Afnemers krijgen in de toekomst Woz-gegevens geleverd vanuit één loket. Het gaat om de Belastingdienst, waterschappen, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het notariaat, banken en verzekeraars. Het loket vermindert […]

Verwachting dalende WOZ-waarden onjuist

5 februari 2010 (10:55) | Nieuws | Christiaan

Binnenkort glijden de WOZ-beschikkingen weer door de brievenbus van woningeigenaren. De economische crisis en haar invloed op de huizenprijzen wekken de verwachting dat de WOZ-waarden van woningen zullen dalen. Maar dat kan wel eens tegenvallen. Aan gemeenten de taak dat uit te leggen.   ‘CBS bevestigt daling huizenprijzen’ en ‘Herstel huizenprijzen pas 2015’. Twee krantenkoppen […]