Niet aan de waarde gerelateerde grieven

Gemiddeld ontvangen de gemeenten jaarlijks meer dan 200.000 WOZ bezwaren van de in totaal 8 miljoen WOZ beschikkingen die worden verstuurd. De kosten van het afhandelen van een beschikking die tot een bezwaar heeft geleid is bijna 10 keer zo hoog als diegene waar dat niet plaatsvindt. De krappe 3% aan WOZ-bezwaren neemt een kwart van de totale kostenpost van 175 miljoen euro voor haar rekening. Dit is een gigantisch bedrag. Des te meer reden om, indien er sprake is van een bezwaar, deze te motiveren op basis van feiten.

Hieronder volgt een overzicht van redenen waarom mensen een bezwaar indienen die niet zullen resulteren in het verlagen van de WOZ-waarde. Dit is zo omdat de argumentatie van het bezwaar zich niet richt op de WOZ-waarde maar op de manier hoe een gemeente het bezwaarproces heeft ingericht. We vatten deze argumenten onder de noemer “persoonlijke grieven”.

Communicatie voorafgaand aan bezwaar cruciale factor

De jaarlijkse waardebepaling is een ondoorzichtig, juridish, veelal slecht gecommuniceerd proces. De manier van communiceren en de juridische taal waarin het geschied zorgt er voor dat sommigen burgers zich direct in de verdediging voelen gedrukt.

De hierarchische verhouding tussen gemeente en burger is uit balans omdat het voor de gemiddelde belanghebbende een complex proces is om een kwaliteitsoordeel over de WOZ-waarde te kunnen vellen. Dat zorgt er voor dat het niet duidelijk kan zijn of de hoogte van de WOZ-waarde terecht is of niet. Omdat een te hoge WOZ-waarde financiële gevolgen heeft krijgt de gemeente niet of nooit de voordeel van de twijfel.

De manier van communiceren is verder uit te splitsen in onderstaande onderdelen die allen tot een bezwaar kunnen leiden.

 • De communicatie vooraf aan de waardebepaling is extreem beperkt. Burgers zijn meer geneigd bezwaar te maken indien ze van oordeel zijn dat ze niet afdoende door de gemeente zijn geïnformeerd.
 • Doordat er weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan de WOZ-waarde en het versturen van de WOZ-beschikkingen zijn belanghebbende onvoorbereid en maken meer bezwaar dan wanneer ze op een degelijke manier op de hoogte gesteld zouden zijn.
 • Belanghebbenden hebben weinig vertrouwen in de correcte uitvoer van de Wet WOZ en de daaruit volgende WOZ-waarden.
 • Belanghebbende kunnen pas bezwaar maken nadat de hoogte van de WOZ-waarde al is bepaald (repressieve rechtsbeschermingsfunctie)
 • Belanghebbende wordt op de hoogte gesteld van bezwaar via (dreigende) bezwaarclausule die door haar juridisch karakter afstand tussen gemeente en burger genereert.
 • Bezwaar heeft door het juridisch karakter een voornamelijk schriftelijk karakter wat informele communicatie voordat een bezwaar wordt opgesteld bemoeilijkt c.q. onmogelijk maakt.
 • Het eenzijdig belichten van de negatieve aspecten van de waardebepaling middels landelijke media zorgt voor scheef beeld.

Communicatiefactoren tijdens bezwaarprocedure

Niet alleen factoren voorafgaand aan een bezwaarschrift maar ook tijdens de bezwaarprocedure zorgen voor een slecht imago van de waardebepaling. Het bezwaar is dan reeds opgesteld, maar het neemt niet weg dat onderstaande factoren een stimulerend effect kunnen hebben bij het opstellen van een bezwaar voor diegenen die dat nog niet hebben gedaan.

 • Een aantal gemeenten wijzen elk WOZ bezwaar af middels een standaard brief, deze manier om met het bezwaarproces om te gaan zet logischerwijs kwaad bloed.
 • De doorlooptijd van een WOZ-bezwaarschrift kan oplopen tot 200 dagen. Een klein percentage wordt niet binnen de verplichte jaarlijkse termijn afgehandeld. Dit stroperige proces hoeft geen waardering te verwachten van belanghebbenden.
 • Het veelal ontbreken van voortgangsinformatie vanuit de gemeente doet afbreuk aan het vertrouwen in de gemeente t.a.v. het bezwaarproces en in het algemeen.

Conclusie

Alle hier genoemde punten en factoren die een negatieve impact hebben op de perceptie van de belanghebbende hebben gemeen dat ze gericht zijn op het bezwaarproces i.p.v. de WOZ-waarde. Hoe betreurenswaardig het ook mag zijn dat een gemeente in de ogen van de belanghebbende een oncommunicatieve, niet- coöperatieve houding aanneemt; succes en verlaging van de WOZ-waarden zit hem in argumentatie gericht op kenmerken en factoren van het WOZ-object niet van de gemeentelijke procedure. Schakel dan ook een WOZ Jurist in die u gratis kan bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is