Loont het maken van een bezwaar WOZ?

Een veelgestelde en heel terechte vraag onder veel huizenbezitters is: “Loont het maken van een bezwaar WOZ nou echt?”. Elk jaar vallen de WOZ-beschikkingen bij elke huisbezitter op de deurmat. De daarin door de gemeente opgestelde WOZ-waarde dient goed te worden nagekeken, want het is direct gerelateerd aan de hoogte van uw OZB-aanslag. Maar loont het nou echt om een bezwaar WOZ op te stellen in de hoop financieel voordeel te behalen? In dit artikel leest je er meer over.

Een goed bezwaar woz begint met argumentatie

Bij het maken van een bezwaar WOZ draait het uiteindelijk om de argumentatie. Omdat het bepalen van WOZ-waarde door de gemeente een automatisch proces betreft en het om 100.000’den woningen in heel Nederland gaat, kan het niet anders dat de hoogte van de woz waarde niet overal even goed wordt vastgesteld.

Dan nog is het maken van een bezwaar WOZ geen eenvoudige taak die flink wat tijd in beslag kan nemen. Je maakt een vliegende start op het moment dat je bij het maken van je bezwaarschrift over de juiste WOZ argumentatie beschikt.

Bezwaar WOZ goed voor verlagen belastingen

Het verlagen van de WOZ-waarde door een bezwaar woz leent zich in eerste instantie goed voor het verlagen van de onroerendzaakbelasting of ozb. Het bezwaar WOZ verlaagt de WOZ-waarde en daarmee het heffingspercentage van de woningwaarde. Het bedrag dat hiermee per maand te verdienen valt is echter in veel gevallen niet hoog genoeg om zelf een bezwaar woz op te stellen.

Het wordt interessanter omdat een bezwaar WOZ met een verlaagde WOZ-waarde doorwerkt op verschillende andere belastingen. Te denken valt hier aan de inkomstenbelasting, de waterschapsheffing en erfbelasting. Zeker bij de erfbelasting praten we hier over zeer significante bedragen.

Het te behalen voordeel met een bezwaar WOZ

Een snelle berekening van de hypotheekshop geeft inzage in het mogelijke financiële voordeel dat op jaarbasis te behalen is.

Stel de gemeente taxeert uw huis op 315.000 euro, terwijl u meent dat 280.000 euro de waarheid dichter benadert. Weet u die verlaging van 35.000 euro behalen dan scheelt dat 57 euro aan onroerendzaakbelasting en rioolbelasting per jaar, bij een voorbeeldtarief van 0,165 procent.

Ook daalt het eigenwoningforfait van 1890 naar 1680 euro. Bij een belastingdruk van 42 procent leidt dat tot een besparing van 88 euro op jaarbasis, bij een tarief van 52 procent is het voordeel 109 euro.

De waterschapsbelasting pakt 70 euro lager uit (bij een voorbeeldtarief van 0,2 procent).

De Hypotheekshop komt op een totale besparing van 215 euro per jaar.

Bezwaarschrift laten maken

Bij WozWaardeInfo stellen we je in de gelegenheid om een bezwaar WOZ helemaal zelf op te stellen, door informatie omtrent dit proces te verstrekken. Het begint namelijk met een succesvol bezwaarschrift. Het bezwaarschrift kan tot 6 weken na dagtekening van de woz beschikking worden ingediend. Het is sterk aan te bevelen om een taxatieverslag op te vragen bij de gemeente.

Daarnaast zal een gemeente gebruik gemaakt hebben van een aantal referentiepanden om tot een juiste inschatting van jouw woz waarde te komen. Indien in jouw WOZ beschikking niet is opgegeven van welke referentiepanden gebruik is gemaakt is het opvragen van deze informatie ook een belangrijke stap richting een succesvol bezwaarschrift.

Uiteraard helpen onze juridische experts u graag bij het beantwoorden van eventuele vragen. Mocht u een bezwaar WOZ willen laten maken kunt u dit geheel kostelaas laten doen bij WozWaardeInfo.

Komt u er niet uit: schakel dan ook een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is