Landelijk loket Woz-gegevens

Er komt een landelijke voorziening voor gegevens van onroerende zaken. Het ministerie van Financiën betaalt de bouw van deze LV Woz (Wet waardering onroerende zaken).

Afnemers krijgen in de toekomst Woz-gegevens geleverd vanuit één loket. Het gaat om de Belastingdienst, waterschappen, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het notariaat, banken en verzekeraars.

Het loket vermindert het aantal contacten met gemeenten over de aanlevering van gegevens en maakt de verwerking eenvoudiger van de gegevens door de afnemers.

Het ministerie van Financiën stelt dit jaar al geld ter beschikking voor de bouw van het loket. De verzending van de Woz-beschikkingen en de bekendmaking ervan aan afnemers geschiedt begin volgend jaar nog op de oude manier. Niet lang daarna wordt volgens de plannen begonnen met het aansluiten van gemeenten op het loket.

De komende maanden zullen gemeenten en hun ICT-dienstverleners zich voorbereiden op de aansluiting op de landelijke voorziening. Gemeenten en afnemers dragen ieder hun eigen aansluitkosten. Het aansluiten van afnemers op het Woz-loket gebeurt zodra voldoende gemeenten participeren.

bron: vngmagazine.nl

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is