Huiseigenaar blijft melkkoe OZB

In 2015 stijgt het OZB tarief met 3,3% zo heeft het CBS op 17 december 2014 bekendgemaakt.  Het CBS baseert de stijging van 3,3% op de begrotingen van 393 gemeenten.

Alhoewel het CBS het een geringe toename noemt, betekent het in absolute getallen  toch een stijging van 116 miljoen euro. Ook benoemt het CBS niet dat in de afgelopen 5 jaren de OZB ook nog eens met ongeveer 20% is gestegen.

Het stijgingspercentage van 3,3% geeft nog maar eens weer dat de dalende WOZ-waarden worden gecompenseerd door een stijgend OZB tarief. Immers daalde de gemiddelde WOZ-waarde de afgelopen 4 jaar van  € 242.000,- naar maar liefst € 211.000,-. De OZB blijft dan ook een melkkoe.

Ook moet benadrukt worden dat er grote verschillen bestaan tussen het OZB tarief van gemeenten.

Voorbeelden waar de OZB meer dan 3,3% stijgt is bijvoorbeeld de gemeente Delft. In die gemeente stijgt de OZB met 5%.  Grootste uitschieters zijn: de gemeente Zevenaar: 16%, Helmond: 15,3% ,Uitgeest: 11,47%, Uithoorn: 9,63% en De Marne: 9,6%.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is