Houtstoken kan invloed hebben op de WOZ-waarde

Stelt u zich eens voor u heeft een buurman die hout stookt. Uw buurman stookt echter niet alleen maar droog hout, maar ook niet brandhout. Het gevolg is dat u hinder ondervindt van het houtstoken. In sommige gevallen kan het houtstoken overlast veroorzaken. En op zo’n manier dat elke willekeurige objectieve koper er ook last van heeft. U kunt denken aan een constante rookgeur in het huis. Uw kleding stinkt naar rook die door het houtstoken wordt veroorzaakt. Kortom in zo’n geval is sprake van ernstige overlast.

In zo’n geval kan het houtstoken van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw woning.

Houtstoken kan dan ook alleen maar goed gaan als er een goede verbranding plaatsvindt. Op die manier wordt de verspreiding van schadelijke stoffen zoveel mogelijk geminimaliseerd. In de praktijk kan dat niet het geval zijn. Oorzaak kan zijn stoken van niet goed hout, waardoor er enorme walmen rook ontstaan en met alle schadelijke stoffen van dien. Met andere woorden dan is sprake van een slechte verbranding.

Ook kan een oorzaak zijn dat een schoorsteen te laag is gebouwd. In zo’n geval is sprake van slechte verspreiding van de rook. Zoals reeds duidelijk is, kunnen er oplossingen worden gevonden om de overlast van hout stoken te verminderen. Komt u er echter niet uit met de buren en blijft de overlast en is deze structureel en heeft elke toekomstige willekeurige last van het stoken dan kan de WOZ-waarde van uw woning te hoog zijn.

Het lastige aan het hout stoken is dat het Bouwbesluit voor een particulier, nog, te weinig aanknopingspunten biedt om te kunnen bepalen wat nu wel en wat niet mag. Niet is duidelijk wat een aanvaardbare uitstoot is. Ook is niet duidelijk hoe het fijnstof moet worden gemeten en wat dus wel en niet mag.

Meer informatie is te vinden op:

Houtstokende buren hebben invloed op uw WOZ-waarde.

Heeft u vragen over de WOZ-waarde in combinatie met houtstoken en twijfelt u of alles klopt dan kunt u gerust contact opnemen met onze WOZ Juristen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is