40% lagere WOZ waarde door bodemverontreining

Het gerechtshof in Amsterm bepaalt in deze uitspraak dat het aanwezig zijn van bodemverontreiniging inderdaad een terechte reden is om een waardevermindering toe te kennen van 40% van de oorspronkelijk (zonder waardecorrectie) vastgestelde WOZ waarde. De initiele WOZ beschikking van € 426.095 bleek dus onjuist en precies om daarom dient de WOZ-waarde te worden verlaagd naar € 255.657. Is er ook spake van bodemverontreiniging, dan kan het dus zeker lonen om bezwaar te maken tegen de toegekende WOZ waarde.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is