Heeft erfpachter in Amsterdam recht op WOZ beschikking belastingjaar 2015? JA, op voorwaarde…

In Amsterdam is het een belangrijk onderwerp: de eeuwigdurende erfpacht. Bij eeuwigdurende erfpacht betaalt de erfpachter voor het gebruik van de grond. Erfpacht is dan het beste te vergelijken met huur. De grond wordt als het ware gehuurd van de gemeente: de erfpachtgerechtigde.

De WOZ-waarde van belastingjaar 2015, met waardepeildatum 1 januari 2014 is grondslag voor het toepassen voor eeuwigdurende erfpacht indien de aanvraag voor 8 januari 2020 is ingediend.

De Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer er twee erfpachters of meer zijn, deze mede-erfpachter, een beschikking voor belastingjaar 2015 kunnen opvragen wanneer er een recent aanbod van de gemeente ligt om voortdurend of eeuwigdurende af te kopen.

Ook heeft de Hoge Raad bepaald dat wanneer u na februari 2015 erfpachter bent geworden u ook bij een recent aanbod een WOZ-beschikking kunt opvragen.

Meer informatie is te vinden op:

Recht op nieuwe beschikking Amsterdam belastingjaar 2015 mede-eigenaar.

Recht op nieuwe beschikking Amsterdam belastingjaar 2015 nieuwe eigenaar.

Heeft u een vraag of u als erfpachter recht heeft op een beschikking voor belastingjaar 2015 dan horen onze WOZ Juristen dat graag!

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is