Sommige gemeenten handelen WOZ bezwaren niet of op onjuiste wijze af

Het blijkt dat veel huis eigenaren hun rechten niet goed kennen omtrent de wijze waarop WOZ bezwaren dienen te worden afgehandeld. Het resultaat is hierdoor vaak dat de burger in sommige gemeenten met een kluitje in het riet worden gestuurd en niet krijgen waar zij recht op hebben. In 2011 gebruikten veel huiseigenaren onze website om gratis hun WOZ bezwaarschrift mee te laten genereren.  Naast de vele positieve reacties die wij ontvingen over onze dienstverlening ontvingen wij helaas ook veel negatieve reacites op de wijze waarop sommige gemeenten zijn omgegaan met de ingediende bezwaren, vandaar dit artikel. Bent u ook slecht behandeld door uw gemeenten? Deel uw klacht door hieronder een reactie te plaatsen, of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Mondelinge afwijzing door gemeente

Wij ontvingen reacties van eigenaren die 10 maanden na het indienen van het bezwaar plotsklaps werden overdonderd met een telefoontje van de belastingdienst van de gemeente. Tijdens een dergelijk telefoongesprek probeerde de ambtenaar de huiseigenaar mondeling te overtuigen dat het bezwaar niet kon worden gehonoreerd. De onderbouwing van de ambtenaar bestond uit het kort en vlug opdreunen van een lijstje van verkochte woningen die vergelijkbaar zouden zijn. Vervolgens werd de eigenaar gevraagd om akkoord te gaan met deze mondelinge toelichting, waarbij eigenaar verzocht werd om af te zien van verdere schriftelijke terugkoppeling. Dit is uiteraard een onacceptabele handelswijze.

Geen tijdige reactie

Gemeenten zijn verplicht om voor 31 december te reageren op uw bezwaarschrift. Het blijkt helaas dat sommige gemeenten deze verplichting niet nakomen. Het lijkt er op dat de gemeenten deze tactiek gebruiken omdat een groot deel van de eigenaren vergeet dat er een jaar geleden bezwaar werd gemaakt.

Bezwaarschrift niet ontvangen

Sommige huiseigenaren zonden de bezwaarbrief in maar ontvingen geen terugkoppeling van de gemeenten. Na telefonisch contact gaven de gemeenten aan niets te hebben ontvangen. In onze ogen een zeer kwalijke zaak waarbij de huiseigenaar uiteindelijk aan het kortste eind trekt.

Kosteloos bezwaarschrift afhandelen

Naar aanleiding van deze wat mindere ervaring van de huiseigenaren hebben wij besloten om vanaf 2012 een andere strategie te gaan hanteren. Wij werken nu namelijk samen met juristen die de jurisprudentie en de regels van de WOZ als geen ander kennen. Bovendien werken de juristen kosteloos; de dienstverlening kunnen wij gratis aanbieden doordat de gemeente een honorarium aan de jurist vergoed als blijkt dat het bezwaar terecht is. Als het verzoek toch wordt afgewezen betaald u uiteraard ook niets.. Problemen als hierboven beschreven behoren hierdoor tot het verleden; de gemeente zullen een jurist namelijk op deze wijze namelijk niet om de tuin kunnen leiden. Laat uw WOZ bezwaar daarom nu kosteloos indienen door onze juristen.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is