Geen eigenaar WOZ object na 1 januari

De ontvanger van de WOZ beschikking is de belastingplichtige op 1 januari van het WOZ object of pand waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld. Het zou dus zo kunnen zijn dat u op 2 januari de sleutels overdraagt aan een nieuwe eigenaar en toch de belastingen dient af te dragen voor het volledige kalenderjaar. Veelal vind er een verrekening plaats bij de notaris indien een dergelijke situatie zich voordat.

Wordt u onterecht voor eigenaar aangezien omdat u niet de belastingplichtige bent op 1 januari dan kunt u bezwaar aantekenen.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opvragen van een beschikking bij uw gemeente en het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan. De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

Waarom is onze dienstverlening gratis?

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is