Funderingslabel tijdelijk stopgezet

Het funderingslabel van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), dat zich in de testfase bevond, is weer van de baan. Veel gegevens van panden klopten niet en zorgden voor veel onbegrip bij de betrokken partijen. Halverwege 2021 wordt een nieuwe poging ondernomen om het funderingslabel te lanceren. Tegelijkertijd blijven de problemen rondom slechte funderingen zich opstapelen. Door inklinking van de grond in veengebieden en weer een lage grondwaterstand in willekeurige gebieden zullen funderingsproblemen alleen maar toenemen. Funderingsproblemen zijn naast de te lage grondwaterstand te herkennen aan scheefstand van de woning, grondverzakkingen rondom de woning, deur en ramen die klemmen, scheuren in de muur en wanneer er sprake is van scheve vloeren. De problemen nemen in sommige gemeenten dusdanig toe dat er plaatselijk zelfs speciale regelingen van toepassing zijn. In Rotterdam, Dordrecht, Zaandam, maar ook Amsterdam zijn er veel woningen met funderingsproblemen.

Heeft u ook een woning met funderingsproblemen en is de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Neem vrijblijvend contact op met onze WOZ Juristen, zodat deze u nader kunnen adviseren.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is