Funderingslabel in de maak

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) ontwikkelt een funderingsrisicomodel. Doormiddel van het gebruiken van landelijke gegevens zoals gegevens van woningen in combinatie met de ondergrond en het grondwaterpeil kan een risicobepaling worden gedaan.

Het label zal uit Funderingslabel A tot en met E bestaan.

Funderingslabel A betekent dat er geen verhoogd risico is.

Funderingslabel B betekent dat op zichzelf er geen verhoogd risico is, maar dat er in de toekomst wel mogelijk een risico kan ontstaan. Oorzaken kunnen zijn: de ondergrond of de funderingsconstructie. Stel dat het grondwaterpeil wordt aangepast dan is er een kans dat er problemen met de fundering ontstaan. Ook door de veroudering van de fundering kunnen er problemen ontstaan.

Funderingslabel C houdt in dat er sprake is van een licht verhoogd risico. De ondergrond en/ of de funderingsconstructie zijn te typeren als gevoelig.

Funderingslabel D brengt met zich mee dat er een hoge kans is op funderingsproblemen en er meerdere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.

Funderingslabel E tenslotte houdt in dat er een sterk verhoogd risico is op schade en ook dat er al sprake is van schade doordat de woning aan het verzakken is.

In de toekomst wordt het dan ook makkelijker om te bekijken of een woning met funderingsproblemen kampt.

Heeft u ook een woning met funderingsproblemen en is de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Neem vrijblijvend contact op met onze WOZ Juristen, zodat deze u nader kunnen adviseren.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is