Erfpachtcorrectie Amsterdam is niet correct

Stel u woont in Amsterdam. Dan is het goed mogelijk dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat de erfpachtcorrectie niet correct is.

De rechtbank Amsterdam heeft, namelijk vastgesteld dat de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam voor de te bepalen erfpachtcorrectie slechts een beperkt onderzoek als uitgangspunt neemt. Het onderzoek betreft het onderzoek van Francke en Wilders.

Het onderzoek is van 23 jaar geleden en niet meer van deze tijd. Ondanks dat de methode niet meer van deze tijd is, heeft de heffingsambtenaar dat onderzoek toch nog jarenlang gebruikt en is onbegrijpelijk te noemen.

Ook is het opvallend dat er meer 25 vergelijkingen werden gehanteerd en ook nog eens 23 jaar geleden, terwijl er maar liefst 484.133 objecten in Amsterdam zijn. Ook het gegeven dat het onderzoek zich enkel beperkt tot Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid –Oost is veelzeggend.

Een gemiddeld denkende burger kan dan ook geen andere conclusie trekken dat het onderzoek betrekking heeft op te weinig woningen, zich beperkt tot een te klein gebied en te lang geleden is.

Doordat de erfpachtcorrectie van de heffingsambtenaar niet langer geaccepteerd wordt, heeft dit verstrekkende financiële gevolgen voor onder andere woningeigenaren van de gemeente Amsterdam.

Een recente en logische ontwikkeling is dan ook dat Udo Kock, wethouder van de gemeente Amsterdam, voor belastingjaar 2019 al een korting van 2% heeft toegekend. De verwachting is dat de erfpachtcorrectie nog verder wordt aangepast en is ook hoog nodig!

Meer informatie is te vinden op:

Erfpachtcorrectie Amsterdam niet meer van deze tijd.

Loopt u ook tegen een niet juiste erfpachtcorrectie aan dan kunt u contact opnemen met onze WOZ Juristen, zodat de erfpachtcorrectie van uw woning wel juist wordt berekend.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is