Erfbelasting is meer dan dubbele belasting!

Erfbelasting ook wel voor 2010 successierecht genoemd is een oneerlijke belasting.

Over een erfenis is immers al belasting betaald.  Jarenlang hebben mensen al belasting zoals inkomstenbelasting betaald en het geld dat overbleef, is, veelal door zuinig te leven, langzaamaan bij elkaar gespaard. Over dat al lang gespaarde geld moet echter ook nog eens erfbelasting worden betaald. Zuinigheid wordt dan ook gestraft. Erfbelasting kan je dan ook rustig formuleren als een dubbele belasting.

Echter kan erfbelasting zelfs worden geformuleerd als meer dan een dubbele belasting. Erfbelasting speelt namelijk vooral een rol bij senioren. Woningen van senioren hebben vaak een te hoge WOZ-waarde omdat deze vaak gedateerd zijn, te kampen hebben met achterstallig onderhoud en samengevat ouderwets zijn.  De kopers van dergelijke woningen zullen zich eerst eens achter de oren krabben alvorens een bod te doen. Vaak staat zo’n woning dan ook nog eens jarenlang te koop. Ook komt daar nog eens bij dat wanneer de woning wordt verkocht er een scherp bod wordt gedaan. Van de WOZ-waarde blijft dan ook maar weinig over.

Gemeenten schenken dan ook te weinig aandacht aan het gegeven dat deze woningen minder waard zijn en dragen er daardoor een steentje aan bij dat de erfbelasting als meer dan een dubbele belasting kan worden gezien. Je betaalt als erfgenaam dan ook in veel gevallen voor een groot deel erfbelasting over niets…lucht. Immers is de WOZ-waarde vaak veel hoger dan de werkelijke waarde van de woning. Het is onbegrijpelijk dat de gemeenten dergelijke vaak schrijnende situaties, zo blijkt uit de alledaagse praktijk, toelaten.

Schakel dan ook gratis een WOZ Jurist in als u denkt dat u meer dan het dubbele aan erfbelasting betaalt.

 

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is