Effectiviteit van het maken van een WOZ bezwaarschrift zonder hulp van juristen (enquete resultaten)

WOZ bezwaar maken; zelf doen of laten doen

Als u het niet eens bent met de WOZ beschikking die u heeft ontvangen dan heeft u twee opties; u kunt zelf bezwaar maken en u kunt gebruik maken van betaalde of gratis hulp van juristen. In dit onderzoek tonen wij de resultaten die onze klanten hebben behaald in 2011 toen zij het WOZ bezwaarschrift zelf opstelden.

Probleemstelling

Vorig jaar stelden circa 100 huizenbezitters een gratis WOZ bezwaarschrift op via onze site. Wij vroegen ons af wat het netto resultaat is geweest van de inspanningen van de huizenbezitters; werden de bezwaren gehonoreerd door de gemeente?. We legden daarom de huizenbezitters de volgende twee vragen voor: a) Heeft u de bezwaarbrief ingestuurd naar uw gemeente? en b) 2. Heeft de gemeente uw bezwaarschrift gehonoreerd?. Een kleine 10% van de huizenbezitters heeft onze enquete ingevuld (in totaal waren er 9 inzendingen) en de resultaten ziet u hieronder.

Enquete resultaten

Het blijkt dat iedere huizenbezitter die meedeed aan de enquete het bezwaarschrift ook daadwerkelijk heeft ingediend bij de gemeente; een score van 100%. Blijkbaar waren alle huizenbezitters serieus in het maken van bezwaar tegen een onterecht hoge WOZ waarde.

Op de vraag of het bezwaarschrift werd gehonoreerd waren de resultaten als volgt:

Al met al een grote variatie wat betreft de resultaten. De gevallen waarbij de gemeente het bezwaar niet volledig had gehonoreerd en waarbij het bezwaar niet volledig had afgewezen werden als volgt onderbouwd:

Conclusies enquete

Ondanks het feit dat de steekproef (9 enquetes ingevuld) niet erg groot is, kunnen we wel een trend zien. In 4 van de 9 gevallen heeft de gemeente het bezwaar in zijn geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Dit is een slagingspercentage van circa 44%. Dit lijkt in eerste instantie wellicht een hoog percentage, maar komt niet in de buurt van het slagingspercentage dat wordt bereikt door uw WOZ bezwaar te laten indienen met behulp van juristen.

Advies

Naar aanleiding van deze resultaten adviseren wij huizenbezitters om advies en ondersteuning in te winnen bij juristen. Sommige juristen behaalden in 2011 namelijk een slagingspercentage van 81%; bijna 2 maal zo hoog als de huizenbezitters die zelf bezwaar aantekenden. Juristen hebben namelijk veel kennis van de wet WOZ en zijn daardoor beter in staat om een bezwaarschrift te onderbouwen en af te handelen. Bovendien ontvangen juristen een honorarium van de gemeente wanneer het bezwaar wordt gehonoreerd. Op deze wijze zijn extra gemotiveerd om uw bezwaar goed af te handelen en dikwijls hoeft u de jurist hierdoor zelf niets te betalen. Wilt u ook bezwaar laten maken tegen de onterecht hoge WOZ waarde die u ontvangt? Let u er dan op dat u niet achteraf te maken krijgt met onverwachte kosten die in de kleine lettertjes staan. Er zijn WOZ specialisten bekend die op no cure no pay basis werken waarbij u achteraf toch voor onvoorziene kosten komt te zitten. U kunt daarom het beste gebruik maken van de juristen van WozWaardeInfo. Wij helpen u namelijk volledig kosteloos (ongeacht of uw WOZ bezwaar wordt gehonoreerd of niet). Wij adviseren u om uw WOZ bezwaar door onze juristen laten het afhandelen met een hoge kans van slagen en zonder verborgen kosten.

Contact

 

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is