Een snellere en betere behandeling van WOZ-bezwaren

Om de knelpunten rondom de klacht- en bezwaarprocedures aan te pakken zijn in 2009 en 2010 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking zet een dertig tal bestuursorganen verschillende pionierstrajecten opgezet. Gedurende deze pionierstrajecten zijn de mogelijkheden en effecten van een informele, pro-actieve en oplossingsgerichte aanpak voor 16 overheidsdomeinen in kaart gebracht.

Het WOZ-pioniersproject is één van die trajecten. In samenwerking met 6 gemeenten zijn verschillende informele interventies tijdens de uitvoering van de WOZ in kaart gebracht. Vanwege de wettelijke termijnen die gelden voor het versturen van de WOZ-beschikkingen is het WOZ-pioniersproject later dan de overige trajecten opgestart (eind 2009) en hebben de effectmetingen gedurende het jaar 2010 plaats gevonden.

Download het onderzoek

WOZ-bezwaren

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is