De WOZ-waarde

Alles over de WOZ-waarde is geregeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het doel van de Wet WOZ-waarde is primair dat er voor diverse belastingen wordt uitgegaan van dezelfde waarde van onroerende zaken. Te denken valt aan bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing.

Waar voorheen belastingplichtigen zelf de waarde van hun woning op mochten geven werd deze waardebepaling in 1994 overgedragen naar de gemeenten. De reden hiervan was dat er vaak onenigheid was over de waarde van de woning en de overheid gebruik wilde maken van één enkel cijfer om de genoemde belastingen op te baseren.

In 1997 werd de wetgeving omtrent de WOZ-waarde landelijk doorgevoerd. Sinds die tijd krijgt elke huisbezitter elk jaar opnieuw een waardebepaling van de gemeente binnen. Op basis van deze WOZ-waarde wordt vervolgens de belastingen voor het lopende jaar bepaald. Voor meer informatie over de WOZ-waarde kunt u tercht op een Nederlandse wiki pagina of bij de Rijksoverheid. Tevens is belangrijke informatie voorde particulier omtrent de WOZ-waarde beschikbaar op deze website, alsmede de mogelijkheid om bezwaar tegen de WOZ-waarde te maken.

Belangrijkste vragen over de WOZ-waarde

Rondom de bepaling van de WOZ-waarde, het gebruik bij verschillende belastingen en het eventueel bezwaar dat tegen de hoogte van de WOZ-waarde gemaakt kan worden bestaat nogal wat verwarring. Bij WozWaardeInfo proberen wij een goed antwoord te geven op de meest voorkomende vragen rondom de WOZ-waarde.

Erfbelasting en de WOZ waarde

Per 1 januari 2010 geldt een nieuwe Successiewet. Dit betekent niet alleen dat per 1 januari 2010 de tarieven fors omlaag zijn gegaan, de vrijstellingen voor partners en kinderen groter zijn en ook het erven van een onderneming fiscaal gunstiger is, maar ook dat voor onroerende zaken die in gebruik zijn als woning voor de erfbelasting en schenkbelasting voortaan de WOZ waarde geldt.

Huurders en de WOZ waarde

Vanaf 1 oktober 2015 hebben huurders ook een belang hebben bij een lagere WOZ-waarde.

Het (woningwaarderingsstelsel) WWS is namelijk aangepast. De categorieën woonomgeving en woonvorm zijn afgeschaft. De WOZ-waarde weegt voor een kwart (25%) mee in het puntentotaal van het WWS. Ook de schaarstepunten (Donnerpunten) zijn vervallen in de 10 regio’s waar de meeste schaarste is op de woningmarkt.

Door de WOZ-waarde mee te nemen in het WWS wordt meer op de lokale marktsituatie ingespeeld. Vanaf 1 oktober 2015 is dan ook de lokale marktsituatie meegenomen in de huurprijs.

Het WWS moet er daarnaast ook voor zorgen dat een redelijke huurprijs voor een woning wordt vastgesteld. Het WWS beschermt dan ook tegen te hoge huurprijzen.

Door de WOZ-waarde mee te laten wegen in de WWS kan de maximale huurprijs per specifieke woning verschillen tonen.

Een lagere WOZ-waarde kan dan ook resulteren in een huurverlaging. Immers is de nieuwe maximale huurprijs aangepast omdat minder huurpunten zijn toegekend.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

   

   

  Accepteer cookies statistieken, marketing om deze video te bekijken.

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is