Bezwarenonderzoek Waarderingskamer

In 2009 zijn VNG en Waarderingskamer, mede op initiatief van de Stuurgroep Samenwerking Wet WOZ, een onderzoek begonnen naar de afdoening van bezwaarschriften tegen WOZbeschikkingen bij woningen. Aanleiding voor het onderzoek is de constatering dat ondanks een dalende lijn in het aantal bezwaarschriften, er tussen gemeenten nog grote verschillen in bezwaarpercentages bestaan.

Het onderzoek was erop gericht om meer inzicht te krijgen in omvang, aard en oorzaken van de bezwaarschriften. Een tweede doel was het verzamelen van (concrete) mogelijkheden om het aantal bezwaarschriften verder terug te dringen.

Download het onderzoek

onderzoek-waarderingskamer

Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is