Bezwaarschrift WOZ

Het verlagen van de WOZ-waarde is gebaseerd op een goed bezwaarschrift WOZ. Het schrijven van een bezwaarschrift is een vak apart. Voor diegenen die toch deze exercitie zelf aan willen gaan, worden in dit artikel een aantal richtlijnen gegeven. Te beginnen met wat er in een bezwaarschrift WOZ minstens moet staan om kans op succes te hebben.

Wees op tijd met uw bezwaarschrift WOZ

U heeft niet onbeperkt te tijd om een bezwaarschrift in te dienen. U moet uw bezwaar tegen uw WOZ-beschikking binnen zes weken na de dagtekening indienen bij uw gemeente. Indien u van tevoren weet dat u niet tijdig uw bezwaar inclusief argumentatie op zal kunnens tellen, kunt u een pro-forma bezwaar naar de gemeente sturen.

Zorg dat u over het taxatieverslag beschikt

De gemeente is verplicht de door hun gestelde WOZ-waarde te onderbouwen middels een taxatieverslag en de daarin benoemde referentiepanden. Het komt voor dat bij uw WOZ-beschikking het taxatieverslag ontbreekt. Indien hiervan sprake is kunt u alsnog een taxatieverslag opvragen bij uw gemeente en dit is zeer aan te bevelen.

De gebruikte referentiepanden komen worden automatisch samengesteld door de gemeente. Een krachtig argument binnen uw bezwaarschrift WOZ is goed te inspecteren welke referentiepanden het betreft en of deze enigszins overeen komen met de waarde van uw eigen woning.

Zelf referentiepanden opvragen

U bent vrij om zelf referentiepanden aan te dragen om uw bezwaarschrift WOZ te beargumenteren. Uiteraard is dit alleen verstandig indien u er van overtuigd bent dat de door de gemeente gekozen referentiepanden een waarde vertegenwoordigen die veel hoger ligt dan uw eigen woning. U kunt hiervoor terecht bij Kadastrale Gegevens.

Neem de gekozen peildatum mee in uw bezwaarschrift WOZ

De peildatum van het taxatierapport waarop de WOZ-waarde is gebaseerd ligt altijd in het verleden, namelijk 1 januari van het voorgaande jaar. Na deze datum kunnen er echter veranderingen in uw woonobject of in de woonomgeving hebben plaatsgevonden die aanleiding zijn voor een waardeverlaging.

Bekijk een overzicht van argumenten die u op kunt nemen in uw bezwaarschrift

Voor een indicatie van de stijging of daling van huizenprijzen kunt u terecht bij het CBS.

Opvragen van koopsominformatie of WOZ Jurist gratis koopsommen laten opvragen

Het Kadaster registreert informatie bij de aan en verkoop van woningen. Deze informatie is beschikbaar via het Kadaster. U kunt een overzicht opvragen van de verkoopprijzen van de verkochte woningen in uw postcodegebied indien deze aanwezig zijn. Neem deze informatie mee inclusief bronvermelding in uw bezwaarschrift WOZ. Daarnaast kan wanneer u zich door een WOZ Jurist laat bijstaan gratis koopsommen worden opgevraagd.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

   

  Accepteer cookies statistieken, marketing om deze video te bekijken.

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is