Bezwaardrempels WOZ-waarde

In 2011 heeft de Hoge Raad de zogenaamde Fierensmarge afgeschaft. Die regeling hield in dat de waarde van uw woning binnen een marge van circa 5% moest worden bepaald. Bezwaar maken tegen kleine waardeverschillen is nu dus weer mogelijk. Omdat de meeste belastingen die met de WOZ-waarde bepaald worden ook maar een percentage zijn, leidt dit helaas vaak niet tot een financieel interessant resultaat.

Voor meer informatie verwijzen wij naar Rechtspraak.nl

Een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde dient een bepaalde drempelwaarde te hebben, de zogeheten Fierensmarge. Waar voorheen iedereen een WOZ bezwaar in kon dienen als ze vonden dat de hoogte van de WOZ-waarde reeds ettelijke duizenden euro’s was, is dit aan banden gelegd via de bezwaardrempels WOZ-waarde.

Indien u beslist zelf bezwaar te maken dient u rekening te houden met deze bezwaardrempels WOZ-waarde. Een bezwaarschrift dat zich niet aan deze bezwaardrempels houdt zal direct worden afgewezen. Concreet houdt dit in dat het verschil tussen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde en uw eigen taxatie dient te voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden.

Bezwaardrempels in percentages van de WOZ-waarde

De bezwaardrempels worden uitgedrukt in een % van de Woz-waarde. Bij huizen met een Wozwaarde boven € 200.000 moet het verschil bovendien op zijn minst een bepaald bedrag zijn.

 • WOZ-waarde Lager dan € 200.000: bezwaardrempel 5%
 • WOZ-waarde tussen de € 200.000 € 500.000: bezwaardrempel 4% (+min. € 10.000 verschil)
 • WOZ-waarde tussen de € 500.000 € 1.000.000: bezwaardrempel 3% (+min. € 20.000 verschil)
 • WOZ-waarde vanaf €1.000.000: bezwaardrempel 2% (+min. € 30.000 verschil en max. € 100.000)

Bezwaardrempel WOZ-waarde voorbeeld

Stel de WOZ-waarde van uw woning is € 315.000. Dat betekent dat uw woning in de tweede categorie valt. De bezwaardrempel is daarmee 4% van de WOZ-waarde en dient minimaal € 10.000 te zijn of €12.600.

Via een bezwaarschrift WOZ moet u aannemelijk maken dat de waarde van uw woning maximaal € 302.400 is, dat is namelijk € 315.000 min de voor uw huis geldende bezwaardrempel van € 12.600.

Komt u er niet uit: schakel een WOZ Jurist in

Een WOZ Jurist kan u namelijk stap voor stap begeleiden bij het opstellen van een bezwaarschrift dat echt hout snijdt en alle argumenten bevat die er toe doen waardoor een bezwaarschrift wordt opgesteld dat een grote kans van slagen heeft. De praktijk leert namelijk dat wanneer consumenten zelf bezwaar maken het slagingspercentage 40 hooguit 50% bedraagt terwijl als de WOZ Jurist het bezwaarschrift opstelt het slagingspercentage meer dan 80% bedraagt. Bovendien kan een WOZ Jurist ook nog eens andere referentiepanden, dan die in het taxatieverslag van de gemeente staan vermeld, gratis voor u opzoeken zodat vaak duidelijk wordt dat de gemeente de hoogste verkoopcijfers in uw buurt en omgeving heeft gebruikt om de WOZ waarde van uw woning vast te stellen. U heeft dan ook niet zelf koopsommenoverzichten bij het Kadaster op te vragen waar u weer voor moet betalen. Meld u zich dan ook gerust aan bij een WOZ Jurist die u gratis verder kan bijstaan.

Contact

Vul hieronder uw naam, telefoonnummer, en e-mailadres in, en een van onze juristen zal contact met u opnemen voor een persoonlijk, kosteloos telefonisch consult. Tijdens het telefonische consult zal blijken of het zin heeft om bezwaar te maken of niet. Indien blijkt dat dit zo is, ook dan zullen er geen kosten door de jurist bij u in rekening worden gebracht voor de verder te ondernemen stappen.

Wilt u kosteloos maatwerk advies voor uw WOZ bezwaar? Vul dan het onderstaande formulier in. Een van onze juristen zal TELEFONISCH contact met u opnemen.

  Naam (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail (verplicht)

  Uw bericht

  De reden waarom de WOZ Jurist u gratis kan bijstaan vindt u op onze webpagina:

  Waarom is onze dienstverlening gratis?

  Wist u dat wozwaardeinfo.nl al duizenden bezwaarschriften succesvol heeft afgerond.

  Maak ook bezwaar als uw WOZ te hoog is